• Druhá súťažná úloha - "Šampión logiky"!
     • Druhá súťažná úloha - "Šampión logiky"!

     • Milí študenti,

      na stránke školy v predmete matematika – Súťaž - "Šampión logiky" – je už zverejnená už druhá – októbrová úloha  - 4.ročníka súťaže.

      Dúfame, že do jej riešenia sa zapoja aj tí, ktorí zabudli riešiť prvú úlohu, alebo ich fyzikálna úloha nezaujala a práve preto si vyskúšajú vyriešiť  novú úlohu, ktorá je teraz z matematiky.

      Stále totiž platí, že do riešenia úloh sa môžeš zapojiť v ľubovolnom kole.

      Prajeme Vám úspešné vyriešenie úlohy a tešíme sa na Vaše riešenia, ktoré môžete posielať do konca októbra – presne do 27.10. 2023  na  emailovú adresu – andrea.regecova@horvatha.sk

      Vaši učitelia matematiky, fyziky a informatiky 

    • Organizácia Športového dňa – utorok 26.9.2023
     • Organizácia Športového dňa – utorok 26.9.2023

     • Milí žiaci, kolegyne a kolegovia,

      utorok 26.9. sa uskutoční Športový deň GIH. Začína  sa o 9,00 a končí spoločným nástupom tried na betónovej ploche za budovou telocvične, kde bude aj odovzdávanie sladkých odmien víťazom jednotlivých disciplín. Okrem turnaja vo futsale , ktorý bude v telocvični a začína sa už o 8,00, všetky disciplíny budú vonku. Preto sa vhodne športovo oblečte a obujte a počítajte s tým, že ráno môže byť ešte chladno a tráva mokrá. Každý žiak si vyberie z ponuky disciplín tie, ktoré mu vyhovujú najviac. Množstvo nie je obmedzené, ale každý z vás by sa mal zúčastniť aspoň troch disciplín. Za účasť na každej disciplíne a prípadné umiestnenie získavate body do celoročnej súťaže o najšportovejšiu triedu. Zapisovanie na disciplíny bude prebiehať v utorok priamo u rozhodcov(zapisovateliek) na jednotlivých disciplínach. Aj celkovo oslobodení žiaci(pokiaľ nebudú poverení učiteľom na pomocné práce a zapisovanie) sa môžu zúčastniť min. jednej disciplíny. Hádzať šípkou z miesta zvládne každý.

      ŠD má na Horvátke 45 ročnú tradíciu, ktorá bola prerušená len pandémiou kovidu. Dúfam, že sa zúčastníte všetci a utužíte svoje triedne kolektívy a vlastné zdravie. Pokyny a časový rozpis je na edupage.

      Organizácia:

      Nástup žiakov o 9,00 (okrem účastníkov MŠ vo futsale) na školskom dvore v športovom oblečení.

      1. Futsal (telocvičňa) – rozhodca –  Martin Štrbák (FTVŠ)

      Rozpis zápasov bude upresnený v pondelok podľa počtu prihlásených tried 1. a 4. ročníka CH

                Pravidlá: Hrací čas  - 2 x 4 min.                   Hráči: 3+1

      1. Beh na 250 m (dráha), CH, D – rozhodkyne - Martináková, Bučková
      2. Štafety 4 x pol kola (dráha) 2CH+2D – Martináková, Bučková
      3. Zhyby na workoutovom ihrisku CH, D – Prutkayová
      4. Prevaľovanie pneumatiky na čas na vzdialenosť 10 m (betónová plocha) CH, D - Choma
      5. Hod brvnom do diaľky (trávnatá plocha) CH, D Svrček
      6. Hod šípkou do diaľky(trávnatá plocha) CH, D  Križanová, Beláková, Sýkorová
      7. Preťahovanie lanom (trávnatá plocha) 4CH+2D – Choma, Martináková

      Ďakujem. Simona Martináková-PK TSV

    • Oznámenie o vyhlásení volieb do školského parlamentu
     • Oznámenie o vyhlásení volieb do školského parlamentu

     • Rada školy pri GIH v Bratislave v spolupráci s koordinátorkou Školského parlamentu vyhlasuje voľby do Školského parlamentu GIH v Bratislave pre školský rok 2023/2024.

      Voľby budú prebiehať prostredníctvom hlasovania na Edupage, a to:

      v pondelok 25. 09. 2023 od 8:00 h do stredy 27. 09. 2023 do 18:00 h.

      Voliť môžu všetci žiaci školy výberom jedného kandidáta, pričom v zmysle platného štatútu sa volí maximálne 17 členov ŠP.

      Výsledky volieb budú zverejnené najneskôr 1. októbra 2023 prostredníctvom Edupage a na nástenke ŠP na prízemí školy.

      Kandidáti majú právo na volebnú kampaň v zmysle štatútu ŠP a v zmysle platného Školského poriadku. Obsah a formu volebnej kampane musia dopredu konzultovať s koordinátorkou ŠP.

      Kandidovať do ŠP môže každý študent vypísaním prihlášky kandidáta, ktorú nájdete na vrátnici v obale alebo si ju môžete stiahnuť zo správy od koordinátora ŠP Mgr. Stanislavy Durajovej. Prihlasovať sa môžete od pondelka 18.09.2023.

      Vypísanú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať do 22.9.2023 do 10:35 na vrátnici do zbernej krabičky.

       

       

    • Pozvánka na ZRPŠ dňa 18.9.2023
     • Pozvánka na ZRPŠ dňa 18.9.2023

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na prvé triedne schôdzky ZRPŠ v školskom roku 2023/2024, ktoré sa konajú v pondelok 18.9.2023 nasledovne:

      1. ročník - triedne schôdzky ZRPŠ  sa začnú stretnutím rodičov s vedením školy v školskej jedálni17:00 (následne budú v triednych aktívoch pokračovať v kmeňových triedach), 

      2. až 5. ročník - o 17:30 vo svojich kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.

      Tešíme sa na Vašu účasť,

      vedenie školy 

    • "Šampión logiky" 2023/2024
     • "Šampión logiky" 2023/2024

     • Milí žiaci,

      aj v novom šk. roku  2023/2024 sa vyučujúci z predmetovej komisie Matematiky, Fyziky a Informatiky  rozhodli pokračovať v súťaži ŠAMPIÓN LOGIKY - a opäť okrem úloh z matematiky zaradia do súťaže aj úlohy z fyziky a informatiky.

      Nakoľko viete, že koncom šk. roka býva vždy väčší zhon – zabudli sme zverejniť víťaza 3. ročníka súťaže – teda Šampióna logiky 2022/2023 – preto Vám oznamujeme, že víťazom – teda „Šampiónom logiky" sa stal – Max Dúbravec  z minuloročnej 1.B triedy.

      Na stránke školy v predmete matematika – Súťaž - Šampión logiky  – je už zverejnená prvá – septembrová úloha  - 4.ročníka súťaže.

      Dúfame, že  v tomto šk. roku sa Vás čo najviac zapojí do súťaže a veľmi radi privítame aj našich prvákov, ktorí si môžu o súťaži všetko potrebné prečítať v predmete matematika - Súťaž - Šampión logiky.

      Prajeme Vám úspešné vyriešenie úlohy a tešíme sa na Vaše riešenia, ktoré môžete posielať do konca septembra – presne do 30.9. 2023  na  emailovú adresu – jana.novotna@horvatha.sk

      Vaši učitelia matematiky, fyziky a informatiky 

    • Otvorenie e-shopu
     • Otvorenie e-shopu

     • Aj tento rok máme pre Vás skvelú správu!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej rozhodli sami žiaci. Tento školský rok prichádza obohatená o nové produkty, nové farby a eko oblečenie. Všetky informácie i možnosti zľavy pri nákupe sa dozviete na webe e-shopu: https://www.kraloveskoly.cz/gih/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 25.9. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!  

      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

    • Začiatok školského roka 2023/2024
     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Milí študenti,

      nový školský rok 2023/2024 začíname v pondelok 4.9.2023.

      Prváci prídu do školy o 8:00 a na školskom dvore sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľom.

      Študenti zvyšných ročníkov prídu do školy na 8:30 (priamo do svojich tried).

      Prajeme Vám pekný zvyšok prázdnin a už sa na Vás tešíme ....

      Vaši učitelia 

     • Informácie k opravnému/náhradnému termínu EČMS z matematiky

     • Dňa 7.9.2023 (štvrtok) sa na našej škole realizuje opravný/náhradný termín externej časti MS z predmetu MATEMATIKA. Prosíme všetkých študentov, ktorí sa ho zúčastnia, aby si so sebou priniesli: platný občiansky preukaz, kalkulačku (nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene rovníc), dve perá s modrou alebo čiernou náplňou, kód svojej školy.

      Počas písomnej formy EČ MS je zakázané používať mobilný telefón

      Harmonogram:

      9:00 - príchod študentov do školy (3.poschodie)

      9:15 - 9:45 - úvodné pokyny

      9:45 - 12:15 - administrácia testov z MAT (150 min.)

       

    • S ľútosťou ...
     • S ľútosťou ...

     •         ... oznamujeme všetkým kolegom a priateľom školy, že dňa 1.8.2023 vo veku 77 rokov nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa RNDr. Daniela Chromíková, ktorá na našej škole učila v rokoch 1974 - 2010. Jej hlavným aprobačným predmetom bola chémia.

      Posledná rozlúčka s našou bývalou kolegyňou bude v pondelok 7.8.2023 o 12:30 v bratislavskom krematóriu.

           Celej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

    • Oznam o úradných hodinách
     • Oznam o úradných hodinách

     • V čase letných prázdnin budú úradné hodiny každú stredu v čase 9:00 - 12:00. Potvrdenie o návšteve školy si môžete stiahnuť po prihlásení na stránku školy podľa návodu.

       

    • Druhý termín rozraďovacích testov
     • Druhý termín rozraďovacích testov

     • Vo štvrtok 29.6.2023 o 9:00 sa pre budúcoročných prvákov, ktorí sa nemohli zúčastniť prvého termínu, konajú rozraďovacie testy z ANJ do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Testy trvajú 45 min. a budú prebiehať na prízemí školy v knižnici. Všetky informácie si nájdete ráno na nástenke vo vestibule školy.

    • Rozraďovacie testy prvákov 22.6.2023
     • Rozraďovacie testy prvákov 22.6.2023

     • Vo štvrtok 22.6.2023 o 9:00 sa pre budúcoročných prvákov konajú rozraďovacie testy z ANJ do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Testy trvajú 45 min. a budú prebiehať na 3.poschodí. Všetky informácie si nájdete ráno na nástenke vo vestibule školy. 

    • Oznam o informatívnom ZRPŠ dňa 5.6.2023
     • Oznam o informatívnom ZRPŠ dňa 5.6.2023

     • Vážení rodičia,

      pozývane Vás na informatívne ZRPŠ, ktoré sa bude konať v pondelok 5.6.2023 v čase 17:00 - 19:00. Na konzultácie k jednotlivým učiteľom sa prosím nahlasujte cez EduPage od 2.6. (návod). Vyučujúcich nájdete  v kabinetoch alebo učebniach (čísla učební a poschodie si nájdete pri konzultačných hodinách).

      V prípade potreby môže mať trieda časť rodičovského najprv spoločne v kmeňovej triede (informuje Vás o tom triedny učiteľ) a následne pôjdete na konzultácie k jednotlivým vyučujúcim.

      vedenie školy

    • Školské kolo súťaže - Šampión logiky
     • Školské kolo súťaže - Šampión logiky

     • Milí študenti

      Na stránke školy v predmete matematika – je už zverejnená výsledná tabuľka domáceho kola 3.ročníka súťaže  - Šampión logiky .

      12 najlepších riešiteľov pozývame  do školského kola  tejto súťaže, ktoré sa uskutoční  v stredu  3. mája  2023

      – cez 2. vyučovaciu hodinu – teda od 9:00  - do 10:00  v učebni  31 -  na 3. poschodí.

      Tešíme sa na Vás a veríme , že sa Vám podarí úspešne vyriešiť aj úlohy školského kola , ktoré sme pre Vás pripravili a dozvieme sa meno – Šampióna logiky – 3.ročníka súťaže

      Vaši učitelia matematiky, fyziky a informatiky

    • Pozvánka na ZRPŠ 17.4.2023 od 17:00
     • Pozvánka na ZRPŠ 17.4.2023 od 17:00

     • Vážení rodičia,

      pozývane Vás na ZRPŠ, ktoré sa bude konať v pondelok 17.4.2023 v čase 17:00 - 19:00. Triedne aktívy sa začínajú v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi, kde sa budú hodnotiť študijné výsledky a následne môžete ísť na konzultácie k jednotlivým vyučujúcim.

      vedenie školy

    • Krajské kolo Biologickej olympiády
     • Krajské kolo Biologickej olympiády

     • Už tradične sa do krajského kola Biologickej olympiády zapájajú aj naši študenti. Môžu súťažiť v teoreticko-praktickej časti alebo v projektovej časti. Našu školu reprezentovali 22.3. v krajskom kole v najťažšej kategórii A 2 študentky z III.C triedy – Paulína Gápová a Vanessa Mrázová.

      Vanessa súťažila s obhajobou práce Vplyv odlišných teplotných podmienok na kazenie vybraných druhov ovocia. Porovnávala priebeh hnitia jablka, hrušky a citrónu pri izbovej teplote a vo vonkajšom prostredí. Plesne na ovocí neskôr mikroskopicky pozorovala a identifikovala. Vanessa sa stala úspešnou riešiteľkou Biologickej olympiády, k čomu jej srdečne blahoželáme.

      Paulína Gápová predstavila odbornej porote svoju prácu Čistenie, bielenie a konzervácia kostí, počas pokusu macerovala kosti ošípanej v roztokoch s rôznym zložením a porovnávala účinnosť jednotlivých prostriedkov (napr. ocot, kryštálová sóda, saponát, čistič sifónov....). Jej výsledky zaujali aj porotu a úspešná riešiteľka Paulína získala cenné 2. miesto, ako aj postup do celoslovenského kola.

      Vanesse Mrázovej aj Paulíne Gápovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v náročnej súťaži a Paulíne želáme úspech aj v celoslovenskom kole.

      RNDr. Erika Sýkorová (vedúca Biologickej olympiády)