• Ponuka zubnej ambulancie

    • Zubná ambulancia Stomamed, s. r. o. v priestoroch Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave

     má moderné vybavenie a spolupracuje s kvalifikovanými odborníkmi v oblasti stomatológie.

     Pre pacientov z radov našej školy ponúka zdarma

     • vstupné prehliadky
     • preventívne prehliadky
     • dentálnu hygienu

     Okrem toho v rámci prevencie MDDr. Martina Oravcová pripraví niekoľko prednášok o dentálnej hygiene

     hlavne pre žiakov 1. a 2. ročníka nášho gymnázia.

     Prednášky budú po dohode s vedením v priestoroch školy počas vybraných vyučovacích hodín.