• Program DOD

    •  

     Deň otvorených dverí

     bude vo štvrtok 18.januára 2024 od 11:00 na našej škole!

      

      

     Program DOD:

     1. NÁVŠTEVA ŠTUDENTSKÉHO ŠTÚDIA (knižnica na prízemí)

     • poskytneme informácie o štúdiu
     • zoznámime Vás s programom DOD
     • čakajú tu študenti, ktorí Vás budú sprevádzať po škole

     2. SIMULOVANÉ PRIJÍMACIE TESTY

     • zo slovenského jazyka od  11.00 h v miestnosti č. 34 na 3. poschodí hl. budovy 
     • z matematiky od 11.00 h v miestnosti č. 35 na 3. poschodí hl. budovy 
     • testy všeobecných študijných predpokladov do bilingválnej triedy od 11.00 h na č.34,35

     3. RIEŠENIE PROBLÉMOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY z prijímacích pohovorov 

     • krátke doučovanie z matematiky, možnosť nechať si vysvetliť riešenie niektorých problematických prijímačkových úloh na č. 31, 37.
     • len pre prihlásených žiakov - prihlasovanie je už vypnuté

     4. SIMULOVANÉ ROZRAĎOVACIE TESTY do tried s rozšíreným cudzím jazykom

     • z anglického jazyka od 11.00 h v miestnosti č. 36 na 3. poschodí hl. budovy 

     5. VIDIEŤ OTVORENÉ HODINY 10:55 - 13:30

     • sprevádzať Vás budú naši žiaci, otvorené hodiny sú označené na jednotlivých triedach
     • ukážu Vám našu školu a jej priestory, poskytnú základné informácie

      

     Deviataci aj ôsmaci, ste u nás i so svojimi rodičmi srdečne vítaní!

      

      

   • Prečo si zvoliť nás?

     • Priateľská atmosféra
     • Sme pomerne malá škola, takže sa všetci navzájom poznáme. Vytvárame tak rodinné a priateľské prostredie. Komunikácia medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi prebieha v priateľskej atmosfére.

      Snažíme sa, aby našich žiakov učili učitelia, ktorí prejavujú vysokú odbornosť, toleranciu, priateľskosť, individuálny prístup k tým, čo to potrebujú.

      Budujeme kolektív pedagógov, ktorý rozumie potrebám žiakov a ktorému žiaci dôverujú. 

     • Študijné programy
     • Ponúkame:

      4-ročné štúdium: 

      • 1 triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka,         
      • 1 triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka alebo všeobecnú triedu,
      • 1 triedu zameranú na rozšírené vyučovanie informatiky.    ​​​​​

      5-ročné štúdium v bilingválnej slovensko-ruskej triede:

      •  1 triedu v slovensko-ruskom jazyku
      • v prvom ročníku majú žiavci 18 hodín ruského jazyka, preto znalosť ruského jazyka nie je potrebná
     • Anglický jazyk
     • Úroveň jazyka B2 (v triedach s rozšíreným vyučovaním 5 hodín/týždeň)

      Na hodinách sa využíva: časť hodín vyučujeme metódou CLIL (v predmete dejepis), projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia, skupinová práca, počúvanie

      Vyučovanie je oživené aktivitami: anglické divadlo, olympiády, online súťaže, spolupráca na medzinárodných projektoch (napr. Educate Slovakia), jazykové poznávacie zájazdy do Británie.  

     • Nemecký jazyk
     • Úroveň jazyka B2 (v triedach s rozšíreným vyučovaním 4 hodiny/týždeň)

      Možnosť získať DSD I. (Nemecký jazykový diplom 1. stupňa Deutsches Sprachdiplom) 

      Na hodinách sa využíva: projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia, skupinová práca, počúvanie...

      Vyučovanie je oživené aktivitami: výmenné jazykové pobyty s partnerskou školou v Mosbachu, olympiáda v nemeckom jazyku, online súťaže, spolupráca s Goetheho inštitútom, jazykové poznávacie zájazdy do Rakúska a Nemecka.  

     • Bilingválna sekcia slovensko-ruská
     • Úroveň ruského jazyka C1 (úroveň anglického jazyka B2)

      V prvom ročníku sa vyučuje ruský jazyk intenzívne (18 hod/týždeň). Od 2. ročníka sa v ruskom jazyku učí: MAT, DEJ. OBN, ETV, UKL, GEG, VKO

      Na hodinách sa využíva: projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia s ruskými lektorkami, skupinová práca, počúvanie, online vyučovanie cez skype.

      Aktivity: spolupráca s bilingv. školami, poznávacie zájazdy do rusky hovoriacich regiónov, spolupráca s VŠ v meste Lipetsk, olympiády, súťaže (Ruské slovo), spolupráca s Ruským centrom vedy a kultúry, Asociáciou rusistov Slovenska.

     • Šport na škole
     • Šport ma škole má dlhú tradíciu.

      K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, športový areál.

      Pravidelné športové aktivity: športový deň (organizovaný už viac ako 35 rokov), lyžiarsky výcvik, branné cvičenia, splav, školské súťaže (volejbal, florbal, orientačný beh, súťaž o putovný pohár riaditeľky školy, najšportovejšia trieda školy), bohatá športová krúžková činnosť, organizovanie okresných kôl vo florbale.