• Zoznam krúžkov v školskom roku 2023/2024

   •  

    1. Konverzujeme v angličtine
    2. Príprava na maturitu z anglického jazyka
    3. Príprava na maturitu z NEJ
    4. Matematika pre 3. ročník
    5. Matematika pre maturantov
    6. Príprava na lekársku fakultu UK - biológia
    7. Laboratórna technika
    8. Školský časopis
    9. Posilňovňa - fitnes (chlapci, dievčatá)
    10. Športové hry
    11. Orientačný beh
    12. Volejbal
    13. Anglické divadlo