• Zoznam krúžkov v školskom roku 2020/2021

   •  

    1. Nemecký jazyk - príprava na DSD I.
    2. Umenie žiť - telesná a duševná harmónia
    3. Turistický krúžok
    4. Matematika pre 2. a 3. ročník bilingválneho štúdia
    5. Matematika pre maturantov
    6. Doučovanie z matematiky pre 2. a 3. ročník
    7. Doučovanie z anglického jazyka pre 1.a 2. ročník
    8. Tvorivé písanie (školský časopis)
    9. Ako zmaturovať zo slovenského jazyka a literatúry