• Zoznam krúžkov v školskom roku 2021/2022

   •  

    1. Nemecký jazyk - príprava na DSD I.
    2. Príprava na maturitu z nemeckého jazyka
    3. Matematika pre 1. ročník
    4. Matematika pre maturantov a budúcich maturantov
    5. Príprava na semináre z anglického jazyka
    6. Učíme sa konverzovať v anglickom jazyku, pre 1.a 2. ročník
    7. Živá ruština
    8. Vybrané kapitoly z filozofie