• RNDr. Eva Stanková
   • RNDr. Eva Stankováriaditeľka
    Kancelária riaditeľa
    02/48 204 112
    eva.stankova@horvatha.sk
   • RNDr. Darina Holubová
   • RNDr. Darina HolubováZástupkyňa
    Kancelária zástupcov
    02/48 204 111
    darina.holubova@horvatha.sk
   • Mgr. Katarína Némethová
   • Mgr. Katarína NémethováZástupkyňa
    Kancelária zástupcov
    02/48 204 111
    katarina.nemethova@horvatha.sk
   • PaedDr. Elena Backová
   • PaedDr. Elena BackováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    Výchovný poradca
    Kab. SjL
    02/48 204 116
    elenka.backova@gmail.com
    Web stránka
   • Mgr. Kristína Barkolová
   • Mgr. Kristína BarkolováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
    Kab. ANJ
    02/48 204 132
    kristina.barkolova@horvatha.sk
   • Mgr. Andrea Beláková
   • Mgr. Andrea BelákováUčiteľka
    Kab. CHE
    02/48 204 125
    andrea.belakova@horvatha.sk
   • PaedDr. Lucia Bučková
   • PaedDr. Lucia BučkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
    Kab. ANJ
    02/48 204 132
    lucia.buckova13@gmail.com
   • Mgr. Alexandra Buzinkayová
   • Mgr. Alexandra BuzinkayováUčiteľka
    Kab. NEJ
    02/48 204 131
    alexandra.buzinkayova@horvatha.sk
   • Mgr. Ľubica Červeňová
   • Mgr. Ľubica ČerveňováUčiteľka
    Kab. MAT
    02/48 204 123
    lubica.cervenova@horvatha.sk
   • Mgr. Stanislava Skotnická
   • Mgr. Stanislava SkotnickáUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.AR
    Kab. SjL
    02/48 204 116
    stanislava.durajova@horvatha.sk
   • Mgr. Iveta Fabišíková
   • Mgr. Iveta FabišíkováUčiteľka
    Kab. MAT
    02/48 204 138
    iveta.fabisikova@horvatha.sk
   • Mgr. Andrea Fialová
   • Mgr. Andrea FialováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.D
    Kab. DEJ
    02/48 204 115
    a.fialova@gmail.com
   • Mgr. Iveta Filčíková
   • Mgr. Iveta FilčíkováUčiteľka
    Kab. NEJ
    02/48 204 131
    iveta.filcikova@horvatha.sk
   • Mgr. Denisa Gaálová
   • Mgr. Denisa GaálováUčiteľka
    Kab. DEJ
    02/48 204 115
    denisa.gaalova@horvatha.sk
   • Mgr. Filip Choma
   • Mgr. Filip ChomaUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.D
    Kab. TSV
    02/48 204 117
    filip.choma@horvatha.sk
   • RNDr. Vlasta Kolompárová
   • RNDr. Vlasta KolompárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.D
    Kab. BIO
    02/48 204 126
    vlasta.kolomparova@horvatha.sk
   • Mgr. Patrik Kondáš
   • Mgr. Patrik KondášUčiteľ
    Kab. ANJ
    02/48 204 132
   • Tatiana Krajčovičová
   • Tatiana KrajčovičováUčiteľka
    Kab. RUJ
    02/48 204 138
    shalnovatatiana@gmail.com
   • RNDr. Mária Križanová
   • RNDr. Mária KrižanováUčiteľka
    Kab. CHE
    02/48 204 125
    maria.krizanova@horvatha.sk
   • RNDr. Oľga Kubánková
   • RNDr. Oľga KubánkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.C
    Kab. ANJ
    02/48 204 113
    olga.kubankova@horvatha.sk