• RNDr. Eva Stanková
   • RNDr. Eva Stankováriaditeľka
    Kancelária riaditeľa
    02/48 204 112
    eva.stankova@horvatha.sk
   • RNDr. Darina Holubová
   • RNDr. Darina HolubováZástupkyňa
    Kancelária zástupcov
    02/48 204 111
    darina.holubova@horvatha.sk
   • Mgr. Katarína Némethová
   • Mgr. Katarína NémethováZástupkyňa
    Kancelária zástupcov
    02/48 204 111
    katarina.nemethova@horvatha.sk
    Web stránka
   • PaedDr. Elena Backová
   • PaedDr. Elena BackováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
    Kab. SjL
    02/48 204 116
    elenka.backova@gmail.com
    Web stránka
   • PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.
   • PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.Učiteľka
    Kab. RUJ
    02/48 204 138
    borisova.ekaterin@gmail.com
   • PaedDr. Lucia Bučková
   • PaedDr. Lucia BučkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
    Kab. ANJ
    02/48 204 132
    lucia.buckova13@gmail.com
   • Mgr. Alexandra Buzinkayová
   • Mgr. Alexandra BuzinkayováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
    Kab. NEJ
    02/48 204 131
    alexandra.buzinkayova@horvatha.sk
   • Mgr. Stanislava Durajová
   • Mgr. Stanislava DurajováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
    Kab. SjL
    02/48 204 116
    stanislava.durajova@horvatha.sk
   • Mgr. Iveta Filčíková
   • Mgr. Iveta FilčíkováUčiteľka
    Kab. NEJ
    02/48 204 131
    iveta.filcikova@horvatha.sk
   • Mgr. Denisa Gaálová
   • Mgr. Denisa GaálováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.D
    Kab. DEJ
    02/48 204 115
    denisa.gaalova@horvatha.sk
   • RNDr. Vlasta Kolompárová
   • RNDr. Vlasta KolompárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    Kab. BIO
    02/48 204 126
    vlasta.kolomparova@horvatha.sk
   • Tatiana Krajčovičová
   • Tatiana KrajčovičováUčiteľka
    Kab. RUJ
    02/48 204 138
    shalnovatatiana@gmail.com
   • RNDr. Mária Križanová
   • RNDr. Mária KrižanováUčiteľka
    Kab. CHE
    02/48 204 125
    maria.krizanova@horvatha.sk
   • RNDr. Oľga Kubánková
   • RNDr. Oľga KubánkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
    Kab. ANJ
    02/48 204 113
    olga.kubankova@horvatha.sk
   • Mgr. Anna Leitnerová
   • Mgr. Anna LeitnerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
    Kab. ANJ
    02/48 204 132
    anna.leitnerova@horvatha.sk
   • PhDr. Jana Machalcová
   • PhDr. Jana MachalcováUčiteľka
    Kab. ANJ
    02/48 204 132
    jana.machalcova@horvatha.sk
   • Mgr. Simona Martináková
   • Mgr. Simona MartinákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.D
    Kab. TSV
    02/48 204 117
    simona.martinakova@horvatha.sk
   • Mgr. Jana Novotná
   • Mgr. Jana NovotnáUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.AR
    Kab. FYZ
    02/48 204 128
    jana.novotna@horvatha.sk
   • Mgr. Andrea Regecová
   • Mgr. Andrea RegecováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.C
    Kab. BIO
    02/48 204 126
    andrea.regecova@horvatha.sk