• Rodičovská rada 2019/2020

    •  

     Číslo účtu ZRPŠ v školskom roku 2019/2020

     Vážení rodičia,

     príspevok ZRPŠ vo výške 50,- € môžete zaplatiť  na účet rodičovského združenia:

     Obchodné meno: Rodičovské združenie pri GIH Bratislava

                                    Ivana Horvátha 14

                                    821 03 Bratislava

     Číslo účtu : 34 1499  1151/0200

     IBAN: SK06 0200 0000 0034 1499 1151

     Variabilný symbol 2019, konštantný symbol 0308.

     Do správy pre prijímateľa treba uviesť: meno, priezvisko žiaka a triedu.

     Ďakujeme.

    • Plán rodičovských združení

    • 16. september 2019 – rodičovská rada 16.00 h
       – triedne aktívy 1. ročník 17.00 – 18.30 h
       – triedne aktívy 2-4. ročník 17.30 – 18.30 h
     18. november 2019 – rodičovská rada 16.30 h
       – triedne aktívy 17.30 – 18.30 h
     13. január 2020 – konzultácie 17.30 – 19.00 h
     20. apríl 2020 – rodičovská rada 16.30 h
       – triedne aktívy 17.30 – 18.30 h
     1 jún 2020 – konzultácie  17.30 – 19.00 h