• Educate Slovakia 2020

    • Vo februári pripravuje predmetová komisia anglického jazyka projekt „Educate Slovakia“. Organizuje ho AIESEC, čo je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Združuje anglicky hovoriacich dobrovoľníkov zo všetkých kútov sveta. Ich víziou je mier a naplnenie ľudského potenciálu.

     Tohtoročný projekt sa na našej škole uskutoční v dňoch 10.2. – 14.2.2020. V triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka : 1.C, 2.C, 3.C, 4.C bude RH v rozsahu 10 hodín.

     V piatok budú mať po jednej vyučovacej hodine  triedy 2.D, 3.AR, 4.AR, 1.D, 4.B, 1.B, 2.B, 3.B. Ako zvyčajne, aj v tomto školskom roku budú s našimi študentmi pracovať 4 dobrovoľníci zo študentskej organizácie AEISEC, z rôznych častí sveta.

     Témou prednášok, prezentácií, diskusií a hier budú globálne problémy sveta a ciele udržateľného rozvoja. Žiaci budú mať príležitosť získať informácie o krajine pôvodu mladých stážistov a zúčastniť sa spoločných neformálnych stretnutí mimo školy.

      

     Podrobný rozpis obsadenosti učební a rozvrh hodín bude k dispozícií pred začatím celotýždňového projektu.