• Výročie školy

    • 50. výročie založenia našej školy

     V roku 2016 uplynulo 50 rokov od založenia našej školy. Začínala 1.septembra 1966 ako SVŠ – Stredná všeobecnovzdelávacia škola s desiatimi prvými triedami. Od 1. septembra 1969 sa stala gymnáziom a v školskom roku 2001/2002 jej vtedajší minister školstva Milan Ftáčnik slávnostne udelil názov Gymnázium Ivana Horvátha. Meno škola dostala podľa spisovateľa, diplomata a politika Ivana Horvátha.

     Pri príležitosti vzniku školy pripravujeme na 6. apríla 2017 slávnostnú akadémiu v DK Ružinov, na ktorej privítame významných hostí, bývalých pedagógov i študentov, rodičov našich žiakov. Kultúrnym programom a malým pohostením oslávime toto okrúhle výročie.

     Na druhý deň – 7. apríla 2017 – sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnia besedy s bývalými absolventmi našej školy, ktorí sa stali známymi a úspešnými vo svojom obore.

     K okrúhlemu výročiu pripravujeme aj Ročenku/Pamätnicu školy, v ktorej si prečítate informácie o minulosti školy, predstavíme činnosť pedagógov v rámci jednotlivých predmetových komisií, úspechy a prácu našich študentov a naši absolventi sa môžu nájsť v zoznamoch študentov, ktorí na našom gymnáziu maturovali.

     Obrazový materiál o minulosti a súčasnosti školy bude aj súčasťou panelovej výstavky, ktorá bude umiestnená v priestoroch školy.