• ŽŠR 2017/2018

    • Žiacka školská rada  v školskom roku 2017/2018

     PLÁN ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

     Prvý polrok:

     1.  Príprava 7. školského plesu

     Druhý polrok:

     1.  7. školský ples

     2.  Fotosúťaž

     3. Súťaž o najlepšiu poviedku

     Ďalšie aktivity môžu byť navrhnuté na zasadnutiach ŽŠR počas celého roka.

      

     Bratislava 26. 9. 2017                                                                     Gréta Galambošová

                                                                                                                        predseda ŽŠR 

     KONTAKT NA ŽŠR

     mail: zsr.gih@gmail.com

     facebook: ŽŠR GIH

      

      

     Zloženie ŽŠR v roku 2017/2018

     1.

      Galambošová Gréta

     predseda

     III.A

     2.           Katarína Tulejová                               podpredseda                                      III.A      

     3.            Ján Horáček                                              člen                                               II.AR

     4.            Sára Grancová                                          člen                                               II.B

     5.            Dušana Pócsová                                      člen                                                II.C

     6.            Petra Čapová                                            člen                                                III.B

     7.            Erik Šupčík                                                 člen                                                III.C

     8.            Natália Juráková                                      člen                                                IV.A

     9.            Miriam Jeníčková                                    člen                                                 IV.B

     10.          Laura Maniaková                                     člen                                                 IV.C

     11.

     12.