• Súťaž - Šampión logiky

    • IV. ročník  súťaže   - ŠAMPIÓN LOGIKYMilí žiaci,

     aj v tomto šk. roku  2023/ 2024  sa vyučujúci z predmetovej komisie Matematiky, Fyziky a Informatiky  rozhodli ešte pokračovať   v súťaži   ŠAMPIÓN LOGIKY   a opäť okrem úloh  z matematiky zaradia do súťaže aj úlohy z fyziky a informatiky. Tak ako aj v minulých dvoch ročníkoch, raz za mesiac zverejníme na stránke školy jednu úlohu, ktorú budete riešiť  doma.

     Zadané úlohy budú  zamerané na logické myslenie nezávislé na  školských vedomostiach z vyšších ročníkov (aj keď netvrdíme, že sa nedajú použiť.)Na riešenie úloh vám väčšinou postačí „zdravý sedliacky rozum“.Veríme, že sa vám úlohy budú páčiť a do súťaže sa zapojíte v ešte väčšom počte ako v prvých troch  ročníkoch  a poteší nás, ak sa zapoja aj naši noví prváci. Veď logické myslenie potrebuje v živote každý.   

     Budem sa síce opakovať, ale ako sa hovorí  „myslím – teda som“ , alebo „ myslenie ešte nikomu neublížilo“  J.

     Pozor!   - Stále platí, že do súťaže sa môžeš zapojiť v ľubovoľnom kole.

     Pravislá súťaže zostávajú nezmenené , takže ich len kopírujem z predchádzajúceho roka .

     1/ Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak našej školy. Úlohy budú spoločné pre všetky ročníky, keďže na ich riešenie nie je potrebné učivo vyšších ročníkov.

     2/ Úlohu na konkrétny mesiac zverejníme na stránke školy vždy prvý pondelok v mesiaci a riešenie treba poslať danému učiteľovi, ktorý úlohu na daný mesiac zverejní a to vždy do konca daného mesiaca, alebo termínu, ktorý daný učiteľ určí , na jeho mailovú adresu, ktorá bude na konci  úlohy. Bude zverejnených 8 úloh domáceho kola

     3/ Úlohy treba vypracovať písomne alebo na počítači /na čistý hárok formátu A4/, v prehľadnej forme, bez škrtania a začmárania. Postupovať treba zhora nadol a zľava doprava JSled uvažovania treba zapísať, tak isto aj potrebné výpočty (t.j. nestačí uviesť výsledok.)

     4/ Na záver si v máji  v školskom kole zmeria sily 10 najúspešnejších riešiteľov. Víťaz dostane titul ŠAMPIÓN LOGIKY a vecnú odmenu. 

     Bodovanie:

     Za odovzdané riešenie úlohy môže žiak dostať 0 – 2 body podľa správnosti riešenia a úrovne výpočtov a zápisu zdôvodnení. Prví traja riešitelia so správnym riešením dostanú navyše jeden prémiový bod  ako časový bonus. Body sa budú priebežne sčitovať  a budú zverejnené aj v tabuľke , tak ako minulý šk. rok a tak budete vedieť na akom mieste sa nachádzate . Podľa záujmu a počtu zúčastnených si vyhradzujeme právo upraviť pravidlá súťaže aj v jej priebehu.

     Na vaše riešenia sa tešia vyučujúci  matematiky, fyziky a informatiky .

      

     Úloha na február 2024:

      

     Milí žiaci  -  znenie šiestej – februárovej úlohy - druhej v tomto kalendárnom roku4.ročníka súťaže  Šampión logiky  -  je teraz z logiky a fyziky  a je nasledovné :

     Traja cestovatelia a traja ich sluhovia boli na výprave po Indii. Jedného dňa večer sa šiel ešte jeden z cestovateľov prejsť von, keď začul, ako sa sluhovia radia, že svojich pánov prepadnú zabijú a okradnú. Len musia počkať, až sa nejakou náhodou cestovatelia rozdelia, aby sluhov na nich bolo viac. Cestovatelia totiž boli dobre ozbrojení. Keď si to vypočul, vrátil sa späť, nechal si to pre seba a dával len pozor, aby sa nikdy nerozdelili. Lenže na druhý deň prišli k rieke a potrebovali sa dostať na druhý breh. Do pramice, ktorá bola priviazaná pri brehu sa však vošli len dve osoby. Ako to len zariadiť, aby ani na chvíľu nebol počet sluhov na ktoromkoľvek z brehov väčší ako počet cestovateľov a všetci sa dosatli na druhý breh rieky ?

     Svoje riešenie , ktoré bude  obsahovať  aj  Vaše meno, priezvisko a triedu, môžete posielať do 29.februára 2024  na mailovú adresu  - jana.novotna@horvatha.sk

     Úloha na január 2024:

     Milí študenti a riešitelia „Šampióna logiky“

     „Nech v novom roku 2024 nájdete nové cesty k šťastiu a spokojnosti. Nech vám každý krok v úsilí dosiahnuť svoje ciele prinesie radosť a naplnenie.“

     A ešte Vám prajeme:

     12 mesiacov bez choroby

     53 týždňov šťastia,

     366 dní bez starostí,

     8 784 hodín lásky

     527 040 minút pohody a

     31 622 400 sekúnd jedinečných chvíľ.

     Zároveň zverejňujeme  novoročnú -januárovú úlohu - už piatu - 4.ročníka súťaže –  Šampión  logiky  -  ktorá je tentokrát z matematiky a toto je jej znenie :

     V matematickej krížovke na obrázku vyplňte prázdne políčka tak, aby boli všetky matematické operácie správne. V poslednom riadku je súčetriadkov.

     Svoje riešenie (nie len výsledky) pošlite do 31.januára 2024 na mailovú adresu-  lubica.cervenova@horvatha.sk

      

      

      

      

     Úloha na december 2023:

     Milí žiaci  -  znenie štvrtej – decembrovej úlohy - poslednej v tomto kalendárnom roku4.ročníka súťaže  Šampión logiky  -  je teraz z informatiky.

      

     Svoje riešenia posielajte  v tvare odpoveď na každú úlohu v tabuľke + odpoveď na heslo , ktoré ste dešifrovali  do 31. 12. 2023 na mailovú adresu  - jana.novotna@horvatha.sk

     Úloha na november 2023:

     Milí žiaci  -  znenie tretej– novembrovej úlohy  4.ročníka súťaže  Šampión logiky  -  je opäť z matematiky

     Krúžky

     Dopíšte do krúžkov čísla od 1 do 12 tak, aby vo všetkých piatich štvorcoch bol súčet čísel 26.

     Svoje riešenia posielajte ako čitateľnú fotografiu do 30. 11. 2023 na mailovú adresu: skornovamaria@gmail.com

     Úloha na október 2023:

     Milí žiaci  -  znenie druhej – októbrovej úlohy  4.ročníka súťaže  Šampión logiky  -  je z matematiky.

     Spolužiaci zberatelia

     Spolužiaci Adam, Boris, Cyril a Daniel zbierajú každý niečo iné – mince, nálepky, známky, odznaky. Tiež vieme, že každý z nich ovláda práve jeden cudzí jazyk. Vieme o nich ešte toto:

     • Zberateľ odznakov nevie po nemecky ani po anglicky.
     • Filatelista si dopisuje po rusky.
     • Adam ani Daniel nezbierajú známky.
     • Boris ovláda angličtinu a nezbiera nálepky.
     • Adam nevie po francúzsky.

     Kto zo spolužiakov vie po francúzsky a čo zbiera?

      Svoje riešenie (nie len výsledok), ktoré bude  obsahovať Vaše meno, priezvisko a triedu, môžete posielať do 27. októbra 2023  na mailovú adresu  - andrea.regecova@horvatha.sk

     Úloha na september 2023:

     Milí žiaci - znenie -  prvej – septembrovej úlohy  - 4.ročníka súťažeŠampión  logiky - je z fyziky.

     Jedného dňa sa dvaja turisti vybrali na špacír.  Z chaty vyrazili o tretej hodine popoludní a prvý úsek cesty išli po rovine rýchlosťou 4 kilometre za hodinu. Po nejakom čase dorazili k úpätiu hory a začali šplhať hore (rýchlosťou 3 km/h). Keď sa dostali až hore, zistili, že  je neskoro a báli sa, aby dostali večeru. Preto sa nezdržiavali a hneď sa vydali rovnakou cestou naspäť. Z kopca išli rýchlosťou 6 km/h  a potom po rovine (rovnako ako prvý úsek) 4 km/h. Na chatu sa vrátili až o deviatej večer a tak už im kuchárka naozaj nič nedala 😞
     Otázkou je:  Koľko za svoj výlet prešli  kilometrov ?

     Svoje riešenie ( nie len výsledok), ktoré bude  obsahovať Vaše meno, priezvisko a triedu, môžete posielať do 30.septembra 2023  na mailovú adresu  - jana.novotna@horvatha.sk

      

     III. ročník  súťaže   - ŠAMPIÓN LOGIKY

     Úloha na apríl  2023:

     Znenie – poslednej  - ôsmejaprílovej  úlohy domáceho kola   - 3.ročníka súťažeŠampión  logiky -  je nasledovné :Brat so sestrou mali domáce zvieratá – mačku, psa a zajaca. Chceli zistiť akú majú hmotnosť, no aby sa trochu zabavili vážili ich po dvoch a podľa toho potom určil hmotnosť zajaca, mačky a psa. 

     Získali tieto hmotnosti : mačka a zajac  - 10 kg , pes a zajac – 20 kg  a pes a mačka – 24 kg .Z  týchto údajov vypočítaj, koľko vážia všetky zvieratá spolu a koľko vlastne váži zajac, mačka a pes.

     Svoje riešenia ( nie len výsledky) posielajte do 30. apríla 2023 na mailovú adresu : jana.novotna@horvatha.sk   

     Úloha na marec 2023:

     Znenie - siedmej - marcovej úlohy  - 3.ročníka súťažeŠampión  logiky - je opäť z matematiky a je nasledovné :

     Štyri skupiny zvedov dostali za úlohu infiltrovať sa do Čierneho lesa a zbierať informácie. Členovia jednotlivých skupín dostali farebné pásky, ktoré si mali upevniť na predlaktie, aby sa v pochmúrnom lese dali ľahšie rozoznať. Skupiny tvorili stopári, lezci, vkrádači a pozorovatelia.

     Stopári nemali červené ani žlté pásky. Lezci nemali žlté ani biele pásky. Vkrádači nemali biele ani červené pásky. Pozorovatelia nemali žlté ani červené pásky. A nakoniec jedna skupina mala modré pásky a ak stopári neboli bieli, tak lezci neboli červení.

     Akej farby boli jednotlivé skupiny ?

     Svoje riešenia ( nie len výsledky) posielajte do 31.3.2023 na mailovú adresu : vlasta.kolomparova@horvatha.sk   

     Úloha na február 2023:

     Znenie - šiestej - februárovej úlohy  - 3.ročníka súťažeŠampión  logiky  - je teraz z matematiky a je nasledovné :

     Na strednej škole učia traja učitelia: Kocian, Havran a Jedlička – každý z nich učí práve 2 predmety. 

     Učia slovenčinu, ruštinu, angličtinu, matematiku, dejepis a zemepis.

     Určte, čo učí ktorý učiteľ, ak viete, že:

     a/ Kocian pozval svojich kolegov – učiteľa matematiky a učiteľa slovenčiny na oslavu svojich narodenín.

     b/ Učiteľ zemepisu býva neďaleko ruštinára.

     c/ Učiteľ slovenčiny, učiteľ ruštiny a Jedlička chodia spolu na výlety.

     d/ Učiteľ matematiky je lepším športovcom ako Kocian a učiteľ angličtiny.

     Svoje riešenie (nie len výsledky) pošlite do 28. februára 2023 na mailovú adresu:  andrea.regecova@horvatha.sk

     Úloha na január 2023:

     Milí žiaci -riešitelia  „Šampióna logiky“!

     Môžeme mať tisíce prianí, túžob a snov, ale len šťastie, zdravie, láska a priateľstvo dávajú zmysel našim dňom.

     Šťastný a úspešný Nový rok 2023 😊  

     Zároveň zverejňujeme  novoročnú -januárovú úlohu - už piatu - 3.ročníka súťaže –  Šampión  logiky  -  ktorá je tentokrát z fyziky .

     Pišťavec sám je plachý tvor,  ale ak ich je viac ako 5, začínajú byť agresívní a nebezbeční. Chodia ticho v rade za sebou a držia sa jeden druhého predpaženými rukami za plecia. (5 pišťavcov vytvorí rad dlhý 3,6 metra).                         

     Po ceste lesom sme stretli rad, ktorý okolo nás prešiel za 3 sekundy a cez mostík dlhý 6,25 metra prešiel za 5,5 sekundy. Akou rýchlosťou sa pišťavce pohybovali ?  A bol by pre nás tento rad nebezpečný?

     Svoje riešenie ( nie len výsledky) pošlite do 31.januára 2023 na mailovú adresu  -  jana.novotna@horvatha.sk

     Úloha na december 2022:

     Tak a máme tu  znenie - poslednej úlohy v tomto kalendárnom roku 2022  -už  štvrtej  - decembrovej úlohy - 3.ročníka súťažeŠampión  logiky  -  a je z matematiky - s  názvom  - náhrdelník 

     V náhrdelníku z 11 perál je prostredná perla najväčšia a najlepšia, ostatné sú vybrané a usporiadané tak, že z jedného konca až po najväčšiu je každá nasledujúca perla o 100 € drahšia než predchádzajúca. Z druhej strany rastie hodnota perál po 150 € až k najväčšej perle.

     Celý náhrdelník stojí 7 800 €. Aká je cena najväčšej perly?

     Svoje riešenie ( nie len výsledky) pošlite do 30.decembra 2022 na mailovú adresu  -  lubica.cervenova@horvatha.sk

     Úloha na november 2022:

     Znenie - tretej  - novembrovej úlohy  - 3.ročníka súťažeŠampión  logiky  - je z informatiky.

     Na internete ste našli informácie o monitore: 24ʺ LCD monitor Full HD 1920×1080.

     1. Koľko centimetrov má uhlopriečka monitora
     2. Aký je pomer strán takého monitora
     3. Koľko palcov má šírka a výška takého monitora?
     4. Koľko pixelov pripadá na jeden palec (pixels per inch) vo vodorovnom smere a koľko v zvislom smere.

     Svoje riešenie ( nie len výsledky) pošlite do 30.novembra 2022 na mailovú adresu  -  jana.novotna@horvatha.sk

     Úloha na október 2022:

     Znenie - druhej  - októbrovej úlohy  - 3.ročníka súťažeŠampión  logiky  - je z matematiky.

     V jednom okrese bolo 7 obcí, ktoré boli pospájané cestami tak, ako je to znázornené na mapke na obrázku. Názvy obcí sú A, B, C, D, E, F, G.

     Spojenie medzi obcami zabezpečujú 3 autobusové linky idúce po trasách: A B D E,  C B A,  C G F D.

     Vašou úlohou je pripísať k bodom znázorňujúcim obce ich názvy.

                   Všetky riešenia, ktoré nájdete, posielajte do 31. 10. 2022 na mailovú adresu skornovamaria@gmail.com ako čitateľný obrázok s dopísanými bodmi.               

     Úloha na september 2022:

     Milí žiaci - toto je znenie -  prvej – septembrovej úlohy  - 3.ročníka súťažeŠampión  logiky - je z fyziky.

     Máte 5 rovnakých vriec s mincami . V jednom vreci sú mince falošné, len neviete v ktorom. Na prvý pohľad vyzerajú mince úplne rovnako. Sú to veľmi dobre urobené  falošné mince a líšia sa len váhou. Pravá minca váži  7 gramov a falošná 6 gramov.

     Aby ste zistili, v ktorom vreci sa nachádzajú falošné mince, máte k dispozícii váhu ( takú kuchynskú digitálnu, ktorá Vám ukáže hneď hmotnosť toho čo vážite) .

     No váhu môžete použiť len na jedno váženie  - teda môžete na nej odvážiť len raz !  Mince môžete  z vriec odoberať (vyberať) ako len chcete.

     Viete ako zistíte v ktorom vreci sú falošné mince ?

     Svoje riešenie pošlite do 30.septembra 2022 na emailovú adresu  -  jana.novotna@horvatha.sk                                                                                                                                                                                                              

     II. ročník  súťaže   - ŠAMPIÓN LOGIKY

     Úloha na  apríl 2022

     Milí riešitelia úloh 2. ročníka „ Šampión logiky“ . Je pred Vami posledná - ôsma – aprílová úloha domáceho kola tohto ročníka.

     Jej zadanie je nasledovné :

     56  +  45  =  50

     76  +  68  =  90

     23  +  44  =  22

     66  +  88  =  ??

     Určite ste si všimli, že príklady  nie sú správne vypočítané, avšak logika v nich je. Matematická hádanka spočíva v tom, objaviť súvislosti medzi jednotlivými číslami a príkladmi.

     Dokážete zistiť v čom spočíva zádrhel a vypočítať podľa prvých troch vzorových príkladov aj ten posledný?

     Správne riešenie, ktoré bude  obsahovať Vaše meno, priezvisko, triedu a postup riešenia, môžete posielať do 30.apríla 2022  na mailovú adresu  - jana.novotna@horvatha.sk

     Úloha na  marec  2022

     Čaká Vás už predposledná úloha v tomto školskom roku a je opäť z fyziky, aby sme to trošku spestrili.

     Takže znenie úlohy je nasledovné:

     S kamošmi ste sa vybrali na výlet. Cestujete autom. Celá cesta je po diaľnici a preto môžete ísť

     ľubovoľnou rýchlosťou. 

     Prvú polovicu výletu (polovicu vzdialenosti) ste išli priemernou rýchlosťou 50km/h. Vtedy ste si uvedomili,

      že  prídete neskoro a že by ste mali pridať. Vypočítali ste teda, že potrebujete dosiahnuť

     priemernú rýchlosť celého výletu 100km/h.

     Akou rýchlosťou musíte ísť zvyšnú časť cesty tak, aby priemerná rýchlosť na celom výlete bola 100km/h ?

     Správnu odpoveď s postupom riešenia môžete posielať do 31.3.2022 na mailovú  adresu :

     jana.novotna@horvatha.sk

     Úloha na február 2022

     V tejto úlohe si môžete vyskúšať delenie majetku a že sa dá rozdeliť viacerými spôsobmi  - veľa zdaru pri riešení

     Štyria bratia zdedili záhradu v tvare štvorca so štyrmi orechmi (na obrázku zelená značka) a štyrmi jabloňami (na obrázku červená značka). Chcú si ju spravodlivo rozdeliť tak, aby každý dostal pozemok rovnakého tvaru a veľkosti a aby mal každý na svojom pozemku jeden orech a jednu jabloň. Stromy nemusia byť vo všetkých pozemkoch na rovnakom mieste. Ploty pozemkov musia viesť len po stranách malých štvorčekov.

     Svoje riešenia (všetky, ktoré nájdete) posielajte ako čitateľnú fotografiu alebo tabuľku, v ktorej bude každý pozemok vyfarbený inou farbou na mailovú adresu skornovamaria@gmail.com   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Úloha na január 2022:

     Milí žiaci,

     do nového roka Vám želáme zdravie, lásku, splnené sny a veľa momentov,ktoré Vám vyčaria úsmev na tvári 😊.

     Zároveň zverejňujeme  úlohu  piateho kola súťaže Šampión logiky.

     Karol má dve kocky. Prvá má hranu dĺžky 9 cm a skladá sa z bielych kociek
     s hranou dĺžky 1 cm. Druhá má hranu dĺžky 10 cm a skladá sa z čiernych kociek
     s hranou 1 cm.

     Karol rozložil obe kocky a poskladal z malých kociek veľkú kocku s hranou 12 cm. Najmenej koľko cm2  povrchu novej kocky musí byť čiernych?

     Vaše odpovede, ktoré budú obsahovať Vaše meno, priezvisko, triedu a postup riešenia, môžete posielať do 31. januára 2022 na mailovú adresu:andrea.regecova@horvatha.sk

     Úloha na december 2021:

     Milí žiaci.

     Tak už tu máme posledný mesiac tohto kalendárneho roka 2021 - december a tým pádom aj novú úlohu úž 4.kola súťaže -Šampión logiky a toto je jej znenie :

     Kľúčom je logika

     V informačnej dobe treba niektoré informácie chrániť a skrývať.

     V tejto úlohe budete lúštiť šifru a trochu pátrať!

     Dostala sa k Vám totiž krátka záhadná správa.

     NcmqdoPfmwCux

     Keď ste sa pozreli na tajomný zhluk písmen, všetko bolo jasné: ide o šifru. Vy ale našťastie viete, že človek od ktorého prišla vie používať iba jednu jedinú - tú, ktorú vymyslel pán Vigenere! A Vy ste zároveň chytrý: Viete, že kľúčom k všetkému - aj tajnej šifre - je logika.

     Súťažná otázka: KTO je autorom výroku, ktorý sa nachádza v zašifrovanej správe?

     Hint: Pri dešifrovaní sa neľakajte, na svete je veľa rôznych jazykov, nielen slovenčina.

     V riešení tiež napíšte stručný postup, akým sa Vám podarilo dopátrať k správnej odpovedi.

     Správnu odpoveď s postupom riešenia môžete posielať do 31.12.2021 na mailovú adresu: jaroslav.vybostok@horvatha.sk

     Úloha na november 2021:

     Milí žiaci, nakoľko sme sa prehupli do ďalšieho mesiaca ,  tu  je znenie 3. úlohy súťaže o šampióna logiky v  šk.  roku  2021/2022. 

     Pred múrom stoja v rade za sebou traja muži so zaviazanými očami. Máme k dispozícii tri hnedé a dva čierne klobúky. Každému mužovi dáme na hlavu jeden z nich a snímeme im šatky z očí. Ich úlohou je uhádnuť farbu vlastného klobúka.

     Muž stojaci najďalej od steny, vidí pred sebou ďalších dvoch s ich klobúkmi a povie: „ Neviem akú farbu má môj klobúk“.

     Muž stojaci v strede, ktorý to počuje a vidí pred sebou prvého muža s klobúkom, povie to isté. Tretí z nich vidí pred sebou len stenu. Keďže však počul obe odpovede, môže tvrdiť: „ Teraz už viem, akú farbu má môj klobúk.“

     Viete to aj vy? Napíšte postup ako ste na to prišli.

     Správnu odpoveď s postupom riešenia môžete posielať do 30.11.2021 na mailovú adresu: vlasta.kolomparova@horvatha.sk

     Úloha na október 2021:

     Milí žiaci,  tu  je znenie 2. úlohy súťaže o šampióna logiky v  šk.  roku  2021/2022. 

     Táto úloha je z oblasti matematiky - konkrétne z oblasti geometrie. Tešíme sa na Vaše riešenia 

     Ferko narysoval kružnicu. Potom narysoval trojuholník tak, že jedna strana trojuholníka je priemerom tejto kružnice a tretí vrchol trojuholníka leží na kružnici. Nad každou stranou trojuholníka narysoval pravidelný 5-uholník. Najväčší z nich vyfarbil modro, dva menšie červeno. Spolužiakovi Samkovi povedal: „Obsah modrého 5-uholníka sa rovná súčtu obsahov dvoch červených.“

     Mal Ferko pravdu? Dokážte svoje tvrdenie.

     Správnu odpoveď spolu s riešením úlohy  môžete posielať  do konca októbra - do 31.10. 2021  na mailovú adresu

     lilla. korenova@horvatha.sk

     Úloha na september 2021:

     Milí žiaci,  tu  je znenie 1. úlohy súťaže o šampióna logiky v  šk.  roku  2021/2022.

     Keďže väčšina z Vás sa venuje aj športovým aktivitám , vybrali sme úlohu týkajúcu sa tejto oblasti a je z problematiky fyzika , aj keď na riešenie použijete matematické výpočty, alebo nejaké logické  vysvetlenie .  Riešiť úlohu môžete viacerými spôsobmi.( stačí poslať jeden spôsob)

     Úloha 1:

     S Vaším kanoe ste schopný na pokojnej hladine pádlovať stálou rýchlosťou 8 km/h. Prúd rieky tečie rýchlosťou 2 km/h. V momente, ako ste začali na Vašom kanoe plávať proti prúdu, stratil rybár o 24 kilometrov ďalej (proti prúdu) svoj rybársky klobúk. Za koľko hodín sa stretnete s jeho klobúkom?

     Nezabudnite , že treba poslať riešenie úlohy, nielen výsledok!  Posledný deň na odovzdanie riešenia je 30. 9 .2021.

     Riešenie úlohy posielajte na mail:  jana.novotna@horvatha.sk

                                                                                                                                                                                                                   

     I.ročník súťaže -Šampión Logiky

     Milí žiaci,

     vyučujúce matematiky sme sa rozhodli usporiadať pre vás v šk. roku 2020/2021 súťaž pod názvom

     ŠAMPIÓN LOGIKY

     Raz za mesiac zverejníme na stránke školy jednu úlohu, ktorú budete mať doma vyriešiť. V pohode čítajte ďalej, aj keď matematika nie je práve váš najobľúbenejší predmet! Zadané úlohy budú totiž zamerané na logické myslenie nezávislé na  školských vedomostiach z vyšších ročníkov (aj keď netvrdíme, že sa nedajú použiť.) Zjednodušene povedané, na riešenie úloh vám postačí „zdravý sedliacky rozum“.

     Veríme, že vás úlohy zaujmú a do súťaže sa zapojíte v čo najväčšom počte. Veď logické myslenie potrebuje v živote každý. Tak prečo si ho nepotrénovať?

     Pozor!   - Do súťaže sa môžeš zapojiť v ľubovolnom kole.

      

     Úloha na apríl 2021- 8 kolo:

     Dobrý deň.

     Milí žiaci, pokračujeme v ôsmom kole súťaže ŠAMPIÓN  LOGIKY.

      

     Nezabudnite, že na vyriešenie je potrebné zaslať (aj grafický) postup riešenia, nielen výsledok. Okrem mena a priezviska napíšte aj triedu, do ktorej chodíte.

     Svoje riešenia posielajte na mailovú adresu:  lilla.korenova@horvatha.sk

      do 30. 04 2021.

     Zadanie úlohy je v priloženom súbore- nakoľko sú tam obrázky, ktoré sa tu nezobrazovali , dúfam, že nikto nebude mať problém s  jeho otvorením . Prikladáme  aj Pdf formát, ktorý by mal ísť otvoriť každému

     sampion_logiky_GIH-8.kolo_-april.docx

     sampion_logiky_GIH-8.kolo-aprilova_uloha.pdf

     Úloha na marec 2021- 7 kolo:

     Dobrý deň.   Milí žiaci, pokračujeme v siedmom kole súťaže ŠAMPIÓN  LOGIKY.

     Karol, Adam a Boris boli cez prázdniny na chate. Najskôr potrebovali odmerať presne dva litre vody. V chate však mali len trojlitrovú, štvorlitrovú a päťlitrovú nádobu. Keď šiel odmerať dva litre vody Karol, vzal si na odmeranie vody štvorlitrovú a päťlitrovú nádobu. Keď išiel pre vodu Adam, vzal si na odmeranie dvoch litrov vody štvorlitrovú a trojlitrovú nádobu. Potom sa im štvorlitrová nádoba rozbila. Boris mal odmerať so zostávajúcimi nádobami štyri litre vody. Napíšte, ako presne chlapci - Karol, Adam a Boris  odmerali požadované množstvo vody.

     Nezabudnite, že na vyriešenie je potrebné zaslať postup riešenia, nielen výsledok. Okrem mena a priezviska napíšte aj triedu, do ktorej chodíte.

     Svoje riešenia posielajte na mailovú adresu: vlasta.kolomparova@horvatha.sk do 31. 03 2021.

     Na záver ešte známi citát Alberta Einsteina: „ Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš.“

     Úloha na február 2021 – 6. kolo:

     V dome s piatimi poschodiami býva na každom poschodí iná rodina. Adamovci bývajú medzi Cibuľkovcami a Bambuľkovcami, Cibuľkovci a Dukátovci bývajú vyššie ako Egrešovci, Egrešovci bývajú o poschodie nižšie ako Bambuľkovci. Určte, ktorá rodina býva na ktorom poschodí.

     Táto úloha má viacero riešení. Koľko sa vám ich podarí nájsť  wink ?

     Svoje riešenia posielajte na mailovú adresu andrea.regecova@horvatha.sk  do 26.02.2021.

     Súťaž „Šampión logiky“ – Novoročná  úloha januárová úloha

     Milí nádejní „Šampióni logiky“!

     Na prahu Nového roka 2021 Vám želáme:

     12 mesiacov bez choroby,

     52 týždňov šťastia,

     365 dní úspechu,

     8 760 hodín spokojnosti,

     525 600 minút radosti a

     31 536 000 sekúnd lásky.

     A k tomu s túžbou vrátiť náš život do „normálu“ pripájame januárovú  cestovateľsky a obchodne neobmedzenú úlohu:

     Úloha na január 2021   - 5.kolo:

     LODE

     V jednom prístave stojí vedľa seba 5 lodí.

     1. Grécka loď odchádza o šiestej a vezie kávu.
     2. Prostredná loď má čierny komín.
     3. Anglická loď odchádza o deviatej.
     4. Francúzska loď je vľavo od lode vezúcej kávu a má modrý komín.
     5. Vpravo od lode vezúcej kakao je loď idúca do Marseille.
     6. Brazílska loď ide do Manily.
     7. Vedľa lode vezúcej ryžu je loď so zeleným komínom.
     8. Loď do Janova odchádza o piatej.
     9. Španielska loď odchádza o siedmej a je vpravo od lode idúcej do Marseille.
     10. Do Hamburgu ide loď s červeným komínom.
     11. Vedľa lode odchádzajúcej o siedmej je loď s bielym komínom.
     12. Loď kotviaca na kraji vezie obilie.
     13. Loď s čiernym komínom odchádza o ôsmej.
     14. Loď vezúca obilie kotví vedľa lode vezúcej ryžu.
     15. Do Hamburgu odchádza loď o šiestej.   Pod akou národnou zástavou odchádza loď do Port Saidu? Ktorá loď vezie čaj? Svoje riešenia posielajte spracované v tabuľke na mailovú adresu skornovamaria@gmail.com

     do 29. 01. 2021

     Meno a priezvisko:

     Trieda:

      

     Loď

     Čas

     Tovar

     Komín

     Cieľové mesto

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Úloha na december 2020 – 4. kolo:

     Dobrý deň súťažiaci,či už tí skalní alebo noví, ktorí sa ešte len chystajú zapojiť. Stále je to ešte možné.

     Naša súťaž sa prehupla už  do štvrtého – decembrového kola. Keďže prvý decembrový pondelok pripadol až na 7.12., rozhodli sme sa predĺžiť termín na zaslanie riešenia úlohy do 31.12.2020 vrátane.

     Nezabúdajte, prosím, okrem mena a priezviska, napísať aj triedu, do ktorej chodíte!

     A opäť zdôrazňujeme, že treba poslať aj postup riešenia, nielen výsledok.

     Blížia sa Vianoce, tak sme dali úlohe trochu vianočný nádych. Nech sa vám darí pri jej riešení.

     Otec, matematik, uložil vianočné darčeky pre svoje deti do domáceho trezoru namiesto pod stromček. Pod stromčekom im nechal len tieto inštrukcie na nájdenie správneho kódu na otvorenie trezoru:

     1)  kód  682 – 1 číslica je správna a na správnom mieste

     2)  kód  614 – 1 číslica je správna, ale na nesprávnom mieste

     3)  kód  206 – 2 číslice sú správne, ale na nesprávnych miestach

     4)  kód  738 – všetky číslice sú nesprávne

     5)  kód  380 – 1 číslica je správna, ale na nesprávnom mieste

     Aký kód majú deti zadať, aby sa dostali k darčekom?

     A ešte ukážka  - ako pekne sa dá riešiť zadaná úloha 

      

     Úloha na  november : Úloha 3:

     Tri kocky a jedna veľká guľa majú takú istú hmotnosť ako dvanásť malých guličiek. Veľká guľa má takú istú hmotnosť ako jedna kocka a osem malých guličiek. Koľko malých guličiek má takú istú hmotnosť ako jedna veľká guľa?

     Nezabudnite , že treba poslať riešenie úlohy, nielen výsledok!

     Posledný deň na odovzdanie riešenia je 27.11.2020.

     Riešenie úlohy posielajte na mail:  daniela.schenkmayerova@horvatha.sk

     Úloha na október: 
     Úloha 2:
     Je daný pravouhlý lichobežník so základňami 4cm, 2cm a výškou 2cm. Rozdeľte ho:
     a) štyrmi úsečkami na 6 zhodných častí
     b) siedmimi úsečkami na 12 zhodných častí
     c) štyrmi úsečkami na 4 zhodné časti
     Riešte v štvorcovej sieti na milimetrovom papieri!

     Úloha na september:

     Milí žiaci, je tu znenie 1. úlohy súťaže o šampióna logiky. Keďže je čas vinobraní, vybrali sme úlohu týkajúcu sa tejto oblasti.

     Úloha 1:

     Jeden vinohradník mal troch synov a 21 sudov. Z tých sudov bolo 7 plných, 7 do polovice plných a 7 prázdnych. Otec im prikázal, aby sa spravodlivo podelili o víno i sudy, ale nesmú víno prelievať zo suda do suda. Každý mal mať rovnaký počet sudov aj množstva vína. Poraďte im, ako to majú urobiť.