• Šiesta súťažná úloha – "Šampión logiky"!
     • Šiesta súťažná úloha – "Šampión logiky"!

     • Milí študenti,

      na stránke školy v predmete matematika – Súťaž - "Šampión logiky" – je zverejnená už šiesta februárová úloha  - 4.ročníka súťaže – a je tentokrát z logiky a fyziky.

      Ešte stále sa môžu zapojiť aj Tí, ktorí doteraz váhali, alebo ich zatiaľ žiadna z úloh nezaujala. Možno to bude práve táto februárová a stále môžete byť ešte úspešnými riešiteľmi a aj – šampiónom logiky 4.ročníka.

      Prajeme Vám úspešné vyriešenie úlohy a tešíme sa na Vaše riešenia, ktoré môžete posielať do konca februára – presne do 29. 2. 2024 na mailovú adresu: jana.novotna@horvatha.sk

      Vaši učitelia matematiky, fyziky a informatiky 

    • Vernisáž k 120. výročiu narodenia Dr. Ivana Horvátha
     • Vernisáž k 120. výročiu narodenia Dr. Ivana Horvátha

     • Dnes 11.1.2024 sme slávnostne otvorili výstavu k 120. výročiu narodenia Dr. Ivana Horvátha. Všetky výstavné banery nám na niekoľko týždňov zapožičalo Záhorské osvetové stredisko v Senici. Výstava bola otvorená za prítomnosti významných hostí. Pozvanie na výstavu prijali: pani Jana Schillerová-Horváthová (dcéra Ivana Horvátha), Ivan Horváth naj ml. (vnuk), pani Deana Horváthová-Jakubisková (neter), predseda BSK Juraj Droba, naši bývalí riaditelia školy pán Augustín Šutta a pani Marta Jankovičová a ďalší hostia z oblasti kultúry. Fotografie z tejto krásnej akcie si môžete pozrieť v našom albume

    • Deň otvorených dverí 18.1.2024 od 11:00
     • Deň otvorených dverí 18.1.2024 od 11:00

     • Dovoľujeme si pozvať všetkých záujemcov o štúdium u nás na DOD, ktorý bude 18.1.2024 v čase od 11:00 do 14:30

      Budete mať možnosť zúčastniť sa otvorených hodín, vyskúšať si simulované prijímačkové testy z minulého roka, získať informácie o štúdiu, vidieť našu školu a porozprávať sa s našimi žiakmi v študentskom štúdiu. Viac informácií si môžete prečítať na stránke DOD.

      Poskytneme Vám informácie o novom študijnom odbore Gymnázium so zameraním na informatiku, ktorý prvý krát otvoríme v šk.roku 2024/2025.

      Srdečne Vás spolu s rodičmi u nás privítame!

    • Oznam o konzultačnom ZRPŠ 15.1.2024
     • Oznam o konzultačnom ZRPŠ 15.1.2024

     • Vážení rodičia,

      pozývane Vás na informatívne ZRPŠ (k 1. polroku), ktoré sa bude konať v pondelok 15.1.2024 v čase 17:00 - 19:00. Na konzultácie k jednotlivým učiteľom sa prosím nahlasujte cez EduPage (návod). Vyučujúcich nájdete  v kabinetoch alebo učebniach (čísla učební a poschodie si nájdete pri konzultačných hodinách).

      V prípade potreby môže mať trieda časť rodičovského najprv spoločne v kmeňovej triede (informuje Vás o tom triedny učiteľ) a následne pôjdete na konzultácie k jednotlivým vyučujúcim.

      vedenie školy

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

     • Mílí žiaci a vážení kolegovia,

      z technických dôvodov bude v dňoch 8.1.2024 - 10.1.2024 skrátené vyučovanie a to nasledovne:

      Po veľkej prestávke sú hodiny 30 minútové a prestávky 5 minútové

      4. hod. 10:55 – 11:25

      5. hod. 11:30 – 12:00

      6. hod. 12:05 – 12:35

      7. hod. 12:40 – 13:10

      Semináre začínajú  13:30 – 14:30

    • Nová súťažná úloha v "Šampiónovi logiky"
     • Nová súťažná úloha v "Šampiónovi logiky"

     • Milí  študenti  a  riešitelia –„Šampióna logiky“ 

      „Nech v novom roku 2024 nájdete nové cesty k šťastiu a spokojnosti. Nech vám každý krok v úsilí dosiahnuť svoje ciele prinesie radosť a naplnenie.“

      Máme tu prvý mesiac v novom roku 2024 – január - na stránke školy v predmete matematika –  Súťaž - Šampión logiky – je už zverejnená -  piata – januárová úloha  - 4.ročníka súťaže,  ktorá je teraz  z matematiky.

      Dúfame, že Vás prvá úloha v novom kalendárnom roku zaujme a do riešenia sa zapoja aj tí, ktorí doteraz  neskúsili vyriešiť žiadnu z úloh tohto ročníka, lebo stále platí, že zapojiť sa môžeš v ľubovoľnom kole a stále máš šancu byť jedným z úspešných riešiteľov.

      Prajeme Vám úspešné vyriešenie tejto januárovej úlohy a tešíme sa na Vaše riešenia, ktoré môžete posielať až do konca januára – teda do 31.1. 2024  na mailovú adresu – lubica.cervenova@horvatha.sk

      Vaši učitelia matematiky, fyziky a informatiky

    • Vianočné trhy 21.12.2023
     • Vianočné trhy 21.12.2023

     • Žiaci školského parlamnetu aj tento rok organizujú vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok (21.12.2023). 

      Miesto: knižnica a prízemie

      Čas: od veľkej prestávky - do 7.hodiny, cez prestávky, suplované hodiny

      Koho sa to týka: všetci žiaci a učitelia

     • Oznam o dištančnom vyučovaní na 6.12.2023

     • Na stredu 6.12.2023 meníme vyučovanie na dištančné. Žiaci ostávajú doma a cez aplikáciu MSTeams (cez svoje Microsoft konto) sa pripoja na hodiny v kalendári. Z obedov sú všetci žiaci odhlásení.

      vedenie školy

    • Štvrtá súťažná úloha - "Šampión logiky"!
     • Štvrtá súťažná úloha - "Šampión logiky"!

     • Milí študenti,

      na stránke školy v predmete matematika – Súťaž - "Šampión logiky" – je  zverejnená už štvrtá decembrová úloha  - 4.ročníka súťaže – a je tentokrát z informatiky.

      Do riešenia úloh sa môžeš zapojiť v ľubovoľnom kole a ešte stále sa môžu zapojiť aj Tí, ktorí doteraz váhali, alebo ich zatiaľ žiadna z úloh nezaujala. Možno to bude práve táto decembrová a stále môžete  byť ešte úspešnými riešiteľmi a aj – šampiónom logiky 4.ročníka.

      Prajeme Vám úspešné vyriešenie úlohy a tešíme sa na Vaše riešenia, ktoré môžete posielať do konca novembra – presne do 31. 12. 2023 na mailovú adresu: jana.novotna@horvatha.sk

      Vaši učitelia matematiky, fyziky a informatiky 

     • Oznam o riaditeľskom voľne na 4.12.2023

     • Na pondelok 4.12.2023 pani riaditeľka udeľuje celej škole riaditeľské voľno z dôvodu odstránenia havarijného stavu na vodovodnom potrubí.

      Všetci žiaci a učitelia sú na tento deň odhlásení z obedov.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Akadémia 15.11.2023

     • Akadémia - imatrikulácie prvákov 15.11.2023

      čas: 10:00 - 12:00

      (žiaci a ich triedni a pritriedni učitelia sa stretnú o 9:45)

      účinkujúci sa stretnú o 8:00

      miesto: Stredisko kultúry, Vajnorská 21

    • Pozvánka na informatívne ZRPŠ 13.11.2023
     • Pozvánka na informatívne ZRPŠ 13.11.2023

     • Vážení rodičia,

      pozývane Vás na informatívne ZRPŠ (pri príležitosti štvrťročnej klasifikačnej porady), ktoré sa bude konať v pondelok 13.11.2023 v čase 17:00 - 19:00. Na konzultácie k jednotlivým učiteľom sa prosím nahlasujte cez EduPage (návod). Vyučujúcich nájdete  v kabinetoch alebo učebniach (čísla učební a poschodie si nájdete pri konzultačných hodinách).

      V prípade potreby môže mať trieda časť rodičovského najprv spoločne v kmeňovej triede (informuje Vás o tom triedny učiteľ) a následne pôjdete na konzultácie k jednotlivým vyučujúcim.

      vedenie školy

    • Tretia súťažná úloha - "Šampión logiky"!
     • Tretia súťažná úloha - "Šampión logiky"!

     • Milí študenti,

      na stránke školy v predmete matematika – Súťaž - "Šampión logiky" – je  zverejnená už tretia – novembrová úloha  - 4.ročníka súťaže – a je opäť z matematiky.

      Stále  platí, že do riešenia úloh sa môžeš zapojiť v ľubovoľnom kole a preto pozývame aj tých, ktorí sa ešte do súťaže nezapojili, lebo stále môžu byť ešte úspešnými riešiteľmi a aj – šampiónom logiky 4.ročníka.

      Prajeme Vám úspešné vyriešenie úlohy a tešíme sa na Vaše riešenia, ktoré môžete posielať do konca novembra – presne do 30. 11. 2023 na mailovú adresu: skornovamaria@gmail.com

      Vaši učitelia matematiky, fyziky a informatiky 

       

     • Oznam k organizácii vyučovania 2. a 3.11.2023

     • Oznamujeme všetkým učiteľom a žiakom,

      že v dňoch 2. a 3. 11.2023 (štvrtok a piatok) nebude zabezpečená strava v školskej jedálni (z prevádzkových dôvodov na strane dodávateľa stravy). Preto sa vyučovanie v týchto dňoch bude končiť 5.vyučovacou hodinou. Po dohode s vyučujúcim sa poobedné semináre môžu presunúť na 6. a 7.hodinu.

      vedenie školy

     • OZNÁMENIE O RIADITEĽSKOM VOĽNE

     • Riaditeľka Gymnázia Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava

      v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

      riaditeľské voľno dňa  16. 10. 2023 (pondelok)

      žiakom Gymnázia Ivana Horvátha z prevádzkových dôvodov – prerušenie distribúcie elektriny.

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať v utorok 17.10.2023.