• Novinka od ISIC
     • Novinka od ISIC

     • Dobrý deň študenti!

      ISIC Vám dáva do pozornosti, že v Orange pre Vás vybavili nový paušál Go Yoxo – pre držiteľov ISIC, ITIC a EURO<26.

      https://www.orange.sk/produkty-a-sluzby/volania/goyoxo

      Stoji 15 Eur mesačne a sú v ňom nekonečné volania, nekonečné sms/mms a nekonečné dáta na čet a sociálne siete + ďalších 5GB dát na všetko ostatné. Plus, k paušálu je tzv. Yoxo Market – kde si môžete ďalšie dáta dokúpiť alebo predať, ak ich nepotrebujete (a znížite si tak mesačný poplatok).

      Ak si kliknete na tento link, zistíte, že beží súťaž o iPhony.   http:// www.isic.sk/pausalpreteba

      Pôvodný ISIC paušál sa už nepredáva – ale tí, čo ho majú aktivovaný, s nim naďalej môžu pokračovať, pokým budú mať platný preukaz.

       

    • Hľadáme debatérov
     • Hľadáme debatérov

     • Milí študenti, máme možnosť znovu oživiť debatný klub na našej škole. Kto z Vás by sa chcel venovať rozvoju argumentácie, kritického myslenia a rád "debatuje" na rôzne témy, ohláste sa u p. Némethovej alebo p. Backovej.  

      viac informácií   http://www.sda.sk/  alebo brozura.pdf

     • Oznam k ZRPŠ

     • Dobrý deň vážení rodičia,

      pozývame Vás na ZRPŠ, ktoré sa na našej škole bude realizovať nasledovným spôsobom:

      21.9.2020 o 17:30 sa prezenčnou formou koná triedny aktív prvých ročníkov. S triednymi učiteľmi sa stretnete v kmeňových triedach. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení (rúško, dezinfekcia rúk pri vstupe). Do budovy môžu rodičia vstupovať len s čestným vyhlásením o bezinfekčnosti návštevníka.docx

      22.9.2020 sa koná triedny aktív vyšších ročníkov a to dištančnou formou cez aplikáciu Microsoft Teams. Presný čas a spôsob pripojenia Vám oznámi triedny učiteľ.

      Zároveň oznamujeme všetkým rodičom, že od piatku 18.9.2020 (8:00) do pondelka 21.9.2020 (12:00) budú prebiehať online voľby členov Rady školy za rodičov. Prosíme Vás aby ste v online hlasovaní v aplikácii EduPage vybrali 3 kandidátov. Zoznam kandidátov ako aj inštrukcie nájdete priamo v hlasovaní (viditeľné bude až po prihlásení na stránke školy alebo v aplikácii Edupage).

      Ďakujeme

      vedenie školy  

     • Informácie k začiatku šk. roka 2020/2021

     • Nový školský rok sa začína 2.9.2020. 

      Prvý ročník príde do školy na 8:00 - na školskom dvore ich budú čakať ich triedni učitelia

      Druhý až štvrtý ročník (+ 5.AR)  príde do školy na 8:30

       

      Prvý deň školy/organizácia vyučovania:

      • Pri vstupe do školy sa vykoná ranný filter (pri teplote nad 37,2 aj po opakovanom meraní, bude upovedomený zákonný zástupca žiaka, ktorý si bude musieť prísť po dieťa).
      • Žiaci vstupujú do budovy s nasadeným rúškom a po vstupe použijú bezdotykovú dezinfekciu rúk.
      • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy do 15.9.2020.
      • Po 15.9.2020 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      • Cez prestávky sa obmedzí pohyb žiakov po chodbách v na minimum.
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. V každej triede a aj na toaletách sú k dispozícii dezinfekčné mydlá.

      Povinnosti zákonného zástupcu:

      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  (Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu).
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

      viac informácií: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly

     • ISIC karta - informácia pre prvákov

     • Postup:

      1. Vyplňte Prihlášku za člena (Prihlaska_za_clena.docx) - odovzdáte ju prvý deň v škole triednemu učiteľovi
      2. Zaplaťte poplatok 20 € do 17. júla 2020 (číslo účtu je uvedené nižšie)
      3. Pripravte si fotku 25 x 25 mm, preukaz dostanete prvý deň v škole 

      Bankové spojenie:

      Banka: Tatra banka
      IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3493
      Špecifický symbol platby pridelený škole : 386382

      Variabilný symbol, ktorým bude dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

      Do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť: meno a priezvisko žiaka + názov školy

     • 9. ročník IT Fitness testu

     • Od 4.5.2020 je spustený 9. ročník IT Fitness testu – najväčšieho on-line testovania digitálnych zručností bezplatne pre učiteľov a žiakov, i iných občanov, aby si overili svoje digitálne zručnosti a napravili nedostatky. Respondenti, ktorí vyplnia test do 31.7.2020 (teda i cez letné prázdniny) získajú elektronický certifikát s vyhodnotením úrovne svojich zručností. Neskôr sa dá otestovať bez certifikátu. 

      IT Fitness test si učitelia a žiaci môžu zdarma urobiť na: 

    • 75. výročie druhej svetovej vojny
     • 75. výročie druhej svetovej vojny

     • Dňa 16.6.2020 sa žiaci III. AR a I. AR zúčastnili exkurzie - Petržalské bunkre - v doprovode učiteliek - Rozporková, Vizsgyáková, Fabišíková a Buzinkayová.

      Našu exkurziu podporili aj pracovníci Ruského centra vedy a kultúry - pani riaditeľka Inna Kuznecovová, pani redaktorka Natália Jadryšniková a špecialista histórie pán Vladimír.

      Exkurziou nás sprevádzal aktivista občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre - pán Ivan Horský.

      Návštevou priestorov vojenského múzea sme si pripomenuli 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.

      Viac informácií v predmete ruský jazyk. 

      viac fotiek tu:

     • Externá maturitná skúška z CJ

     • Maturanti GIH za šk. rok 2019/20, ktorí máte záujem o externú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka, prihláste sa prosím u nás v škole do 30.6.2020.

      Termín externej maturitnej skúšky je 4.9.2020.

      Potvrdenie o vykonaní MS dostanú maturanti, ktorí v teste získajú viac ako 33%.

     • Druhé kolo prijímacích pohovorov

     • V druhom kole prijímacích pohovorov ponúkame záujemcom 1 miesto do 4-ročného štúdia. Aj v tomto kole platia rovnaké kritériá ako v prvom kole.

      Druhé kolo uzavrieme 19.6.2020,

      vedenie školy

       

    • Umiestnenie v medzinárodnej súťaži
     • Umiestnenie v medzinárodnej súťaži

     • Od roku 2011 každoročne 6. júna Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve organizuje celonárodnú a súčasne medzinárodnú súťaž v recitácii tvorby A.S.Puškina - velikána ruskej a svetovej  literatúry. V tomto roku súťažilo 500 účastníkov v štyroch kategóriách. V kategórii Recitujem Puškina, sa zúčastnili aj naše študentky z 1.AR. Ester Solárová sa umiestnila na 3.mieste v recitácii básne A.S.Puškina Krásavica.

      Ďakujeme jej za úspešnú reprezentáciu našej školy a blahoželáme!

     • Harmonogram školy od 22.6. do 30.6.2020

     • 22.6. - klasifikačná porada, v škole sú len učitelia

      23.6. - v škole sú len učitelia, žiaci ostávajú doma

      24. 6. - v škole sú učitelia, príde len 3. ročník + IV.AR (odovzdávanie učebníc, preberanie nových)

      25.6. - v škole sú učitelia, príde len 2. ročník (odovzdávanie učebníc, preberanie nových)

      26.6. - v škole sú učitelia, príde len 1. ročník (odovzdávanie učebníc, preberanie nových)

      29.6. - v škole sú len učitelia

      30.6. - odovzdávanie vysvedčení - 8:00 prvý ročník, 8:45 druhý ročník, 9:30 tretí ročník + IV.AR

     • Informácie pre stravníkov

     • Vzhľadom na to, že od 22.6.2020 sú spustené stredné školy, máme pre Vás oznam od vedúcej školskej jedálne:

      K 22.6.2020 bude každý stravník znova automaticky prihlásený k odberu obeda.

      Ak si neželáte chodiť na obedy, je nutné aby ste sa dopredu odhlásili na svojom účte. 

    • Skúšky DSD I
     • Skúšky DSD I

     • Za splnenia všetkých usmernení hlavného hygienika SR naši študenti tretieho ročníka vykonali písomnú časť skúšok DSD I (Deutsches Sprachdiplom). Ústna časť by mala prebehnúť v júni.

      DSD I, teda jazyková skúška prvého stupňa, zodpovedá úrovni A2/B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, tvorí predpoklad na návštevu prípravných kurzov pred štúdiom v Nemecku. 

    • Krajské kolo olympiády z biológie
     • Krajské kolo olympiády z biológie

     • Krajské kolo Biologickej olympiády v projektovej súťaži sa v tomto školskom roku konalo výnimočne dištančne. Naša študentka Viktória Sklárová (III.B) pracovala v rámci semináru z biológie na téme: Vplyv vybraných umelých a prírodných sladidiel na rast rastlín. Pokusy, ktoré robila na listových odrezkoch fialky africkej (pestovanie v pevných a kvapalných živných pôdach s rôznym obsahom sladidiel) vyhodnotila a spracovala do samostatnej písomnej práce, ktorú zaslala v elektronickej podobe komisii. Za svoju prácu získala Viktória Sklárová v kategórii A 3. miesto v krajskom kole, k úspechu jej srdečne blahoželáme.

      Erika Sýkorová