• Oznam o vzdelávacom programe

     •  

      Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s platformou Butterfly Effect (www.butterflyeffect.sk) pripravili 5 mesačný vzdelávací program pre študentov stredných škôl zaujímajúcich sa o digitálne technológie a programovanie.

       Už od februára 2019 umožní program študentom popri strednej škole získať skúsenosti a zručnosti nutné pre kariéru v digitálnom biznise. V jednom z 2 laboratórií budú v tíme s ďalšími študentami tvoriť vlastnú mobilnú aplikáciu alebo hru. Po celý čas ich pritom budú sprevádzať mentori z TOP startupov a herných štúdií. Získajú osobného kouča, ktorý im pomôže nabrať odvahu, zvládať kritiku a feedback a byť lepším lídrom.

      Študenti sa môžu prihlásiť do piatka 7.12.2018 prostredníctvom linku https://butterflyeffect.sk/vyzva-pre-stredoskolakov/.

     • Oznam o poznávacom zájazde

     • Predmetová komisia anglického jazyka organizuje pre študentov 1. - 3. ročníka autobusový zájazd LONDÝN - OXFORD - WINDSOR - ZAANSE SCHANS - AMSTERADAM v termíne 29.04. - 04.05.2019. 

      Podrobné informácie o poznávacom zájazde a prihlášky poskytne p. Kubánková (kabinet ANJ v hl. budove).

      Uzávierka je 22.11.2018.

     • Oznam o ZRPŠ

     • V pondelok dňa 12. novembra 2018 sa na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave uskutočnia o 17.30 hod  triedne schôdzky ZRPŠ v kmeňových triedach.

     • Oznam

     • V pondelok dňa 29. 10. 2018 majú žiaci Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

      Mgr. Marta Jankovičová, riaditeľka 

    • Exkurzia Praha - Terezín
     • Exkurzia Praha - Terezín

     • V dňoch 18. - 19. 10. 2018 sme sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Prahy a Terezína. V prvý deň sme absolvovali prehliadku významných pamiatok Prahy. Videli sme Hradčany s Chrámom sv. Víta, Malú Stranu, Židovskú štvrť, Karlov most, Staromestské námestie s orlojom. Prehliadku sme ukončili večer na Václavskom námestí.

      Na druhý deň sme sa presunuli do Terezína. Tu sme si pozreli pevnosť - bývalý koncentračný tábor a mesto - bývalé geto. Absolvovali sme aj prehliadku v miestnych múzeách.

    • ANASOFT LITERA
     • ANASOFT LITERA

     • Anasoft Litera - Živý bič - Irena Brežná

      V rámci projektu Živý bič Anasoft litera privítame 26.10.2018 na našej škole slovenskú spisovateľku žijúcu vo Švajčiarsku IRENU BREŽNÚ. Diskusia bude prebiehať v školskej knižnici od 10:00.

     • BSK Tech Day

     • Bratislavský samosprávny kraj

       

      pozýva učiteľov a študentov na druhú edíciu BSK Tech Day - najväčšie herno-technologické podujatie na Slovensku - Y-Fest (https://yzone.sk/yfest/), ktoré sa uskutoční v piatok 5. októbra 2018 v čase od 08:00 do 14:00 hod v Refinery Gallery. 

      Počas podujatia sa zároveň uskutoční BSK eSports League, v ktorom budú môcť študenti opäť súťažiť v 5 elektronických hrách, pričom víťazi postupujú na víkendové Majstrovstvá SR v elektronických športoch a budú môcť zmerať svoje sily s najlepšími hráčmi zo Slovenska a Česka.

      Hráči sa prihlásia na: http://bit.ly/2xG8nZa. Svoj záujem oznámia zástupkyni do 2.10.2018 do 8.00 hod.

      Počas dňa BSK pre študentov BSK  spolu s univerzitami, neziskovými organizáciami, vzdelávacími spolkami a odborníkmi z praxe pripravil na troch pódiách inšpiratívne prednášky o technológiách a najnovších výdobytkoch modernej techniky. Spolu s prodekanmi FIIT STU, FEI STU a FMFI UK budú môcť študenti diskutovať o možnostiach štúdia v oblasti informačných technológií, zažijú ukážky množstva mimoškolských vzdelávacích aktivít zameraných na moderné technológie, ale aj prednášky od popredných slovenských podnikateľov o tom, ako rozbehnúť svoj vlastný start-up či iné aktivity.

       

      Všetci študenti v rámci Bratislavského samosprávneho kraja majú vstup na BSK Tech Day v rámci školskej exkurzie zadarmo.

     • Číslo účtu ZRPŠ v školskom roku 2018/2019

     • Vážení rodičia,

      príspevok ZRPŠ vo výške 50,- € môžete zaplatiť  na účet rodičovského združenia:

      Obchodné meno: Rodičovské združenie pri GIH Bratislava

                                     Ivana Horvátha 14

                                     821 03 Bratislava

      Číslo účtu : 34 1499  1151/0200

      IBAN: SK06 0200 0000 0034 1499 1151

      Variabilný symbol 2018, konštantný symbol 0308.

      Do správy pre prijímateľa treba uviesť: meno, priezvisko žiaka a triedu.

      Ďakujeme.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

          pozývame Vás na prvé rodičovské stretnutie dňa 17.9.2018 (pondelok)  v školskom roku 2018/2019.

          Rodičov žiakov I. ročníkov privíta o 17:00 v jedálni (budova pavilónu školy) pani riaditeľka.Stretnutie bude pokračovať v kmeňových triedach spolu s triednymi učiteľmi jednotlivých tried.

          Rodičia II. až IV. ročníkov sa stretnú o 17:30 vo svojich kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.

     • Oznam - začiatok školského roka

     • Otvorenie školského roka 2018/2019 je dňa 3.9.2018 o 8.00 h. Vyučovanie v tento deň bude do 10.30 h. s možnosťou obeda.

      Na bráne školy budú vyvesené zoznamy žiakov prvého ročníka s uvedením kmeňovej triedy a triedneho učiteľa.

      Žiaci prvého ročníka si donesú fotografie na ISIC kartu, učebnice dostanú 4.9.2018.

      Žiaci tretieho ročníka v dňoch od 4.9.2018 do 6.9..2018 sa zúčastnia povinného Kurzu ochrany života a zdravia.

       

     • Oznam o opravnom termíne maturitnej skúšky

     • OT ÚFIČ MS z anglického jazyka

      Deň konania: 4.9.2018 (utorok)

      Začiatok skúšania: 10:40

      Miestnosť: učebňa A3 v mimoškolskom pavilóne

      NT ÚFIČ MS z biológie

      Deň konania: 4.9.2018 (utorok)

      Začiatok skúšania: 10:40

      Miestnosť: učebňa 311 v hlavnej budove

      OT EČ MS z matematiky

      Deň konania: 6.9.2018 (štvrtok)

      Príchod do školy: 8:30 - 9:00

      Administrácia testov: 9:15 - 12:15

      Miestnosť: učebňa 314 v hlavnej budove

       

      Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

      • nezabudnite si priniesť občiansky preukaz
      • počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a ďalšie iné elektronické zariadenia
      • počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, ktorá nemá funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve a grafický displej, nie je súčasťou mobilného telefónu
      • nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru
      • môžete používať iba pomocné papiere označené pečiatkou školy
      • pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou

       

       

       

     • Oznam o úradných hodinách v čase školských prázdnin

     • Úradné hodiny v čase školských prázdnin od 9. júla do 22. augusta 2018 budú každú 

      stredu od 8.00 do 11.00 hod.

     • Oznam

     • Pozor! Od dnešného dňa má školská jedáleň nové telefónne číslo: 02/48 204 118

     • Evalvácia školy

     • Od dnešného dňa je možné prostredníctvom webu rateme.horvatha.sk hodnotiť všetky predmety a školu. Prihlasovacie údaje dostanete od triednych učiteľov a prostredníctvom mailu.

      Viac o projekte RateMe najdete na stránke projektu.

     • Test z anglického jazyka

     • Oznamujeme všetkým zapísaným žiakom do 1. ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia Ivana Horvátha,

      že rozraďovacie testy z anglického jazyka do triedy s rozšíreným vyučovaním ANJ,

      sa konajú v utorok 12. júna 2018 o 12.00 h  v budove školy

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     •  

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

      na nenaplnené miesta pre uchádzačov štvorročného štúdia a päťročného bilingválneho štúdia v ruskom jazyku v školskom roku 2018/2019.

      Prihlášky očakávame v škole do 18. júna 2018, druhé kolo sa uskutoční 19. júna 2018 od 8.00 h v budove školy.

      Výsledky 2. kola budú zverejnené na bráne školy a na našej webovej stránke 19. 6. 2018.

                                                                   

                                                                                                                                Mgr. Marta Jankovičová, v.r.

                                                                                                                                               riaditeľka