Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Informácie o škole Rozvrh Suplovanie

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

 • Vážení rodičia,

  v pondelok 15. januára 2018 sa uskutoční na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave plánované stretnutie rodičov s vyučujúcimi vašich detí.

  Od 17.30 h do 19.00 h budete môcť konzultovať priebežné výchovno vzdelávacie výsledky z jednotlivých predmetov.

  Mgr. Marta Jankovičová

  riaditeľka

 • Vo štvrtok 16. novembra 2017 pripravili študenti III.B triedy Gymnázia Ivana Horvátha akadémiu ku Dňu študentstva spojenú s imatrikuláciami prvákov. Tentokrát sme od 10.00 h hosťovali v Stredisku kultúry Vajnorská 21. Do programu sa zapojili takmer všetky triedy a svoj program si veľmi pekne nacvičili. Výkony niektorých účinkujúcich boli až na profesionálnej úrovni. Atmosféru vhodne doplnila výzdoba, ktorú vytvorili samotní študenti pod vedením triednej profesorky.

  Ďakujeme za príjemné strávenie predpoludnia.

 • Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia

  v pondelok 13. novembra 2017 o 17.30 h v kmeňových triedach.

  Zasadnutie Rodičovskej rady Združenia rodičov pri GIH bude o 16.30 hod v knižnici školy

  za účasti zástupcov rodičov všetkých ročníkov.

  Mgr. Marta Jankovičová

  riaditeľka

 • Od pondelka 6.11.2017 žiaci na vstup do budovy používajú hlavný vchod, k dispozícii majú šatne, v zmysle školského poriadku sú povinní elektronicky prezentovať prostredníctvom žiackych preukazov v systéme aScAgendy a sú povinní prezúvať sa.

  Všetci učitelia a žiaci sledujú aktuálny stav bifurkácii v rozvrhu hodín na stránke školy.

  Mgr. Marta Jankovičová, riaditeľka školy

 • V pondelok 6.11. 2017 cez 4. vyučovaciu hodinu súťažia Juniori - žiaci prvého a druhého ročníka podľa priloženého zoznamu.

  V utorok 7.11. 2017 cez 3. vyučovaciu hodinu súťažia Seniori - všetci študenti, ktorí navštevujú seminár z programovanie.

  Súťaž prebieha v učebni č. 33, dozor vykonáva p. Stanková.

  Ziaci_registrovani_do_sutaze_iBobor_2017.docx

  iBobor

 • Stavebná fakulta STU v Bratislave, po úspešnom prvom, vyhlasuje druhý ročník súťaže pre študentov stredných škôl s názvom Stavbárska olympiáda. Určená je pre všetkých stredoškolákov bez ohľadu na zriaďovateľa a špecializáciu školy.

  www.stavbarskaolympiada.sk

  Cieľom súťaže je zvýšiť nielen informovanosť, ale zároveň aj záujem o štúdium na vysokých školách technického zamerania, v našom prípade o stavebníctvo, architektúru, krajinárstvo, ekológiu, geodéziu, matematické modelovanie...

  Súťaž bude prebiehať od 20. novembra 2017 do 21. decembra 2017, avšak vstúpiť do súťaže možno kedykoľvek, až do ukončenia posledného kola. Vyhlásenie víťazov bude 8. februára 2018 na Dni otvorených dverí SvF STU.

 • Vážení rodičia,

  príspevok ZRPŠ vo výške 50,- € môžete zaplatiť  na účet rodičovského združenia:

  Obchodné meno: Rodičovské združenie pri GIH Bratislava

  Ivana Horvátha 14

  821 03 Bratislava

  Číslo účtu : 34 1499  1151/0200

  IBAN: SK06 0200 0000 0034 1499 1151

  Variabilný symbol 2017, konštantný symbol 0308.

  Do správy pre prijímateľa treba uviesť: meno, priezvisko žiaka a triedu.

  Ďakujeme.

 • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na prvé rodičovské stretnutie dňa 2.10.2017 (pondelok)  v školskom roku 2017/2018.

      Rodičov žiakov I. ročníkov privíta o 17:00 v jedálni (budova pavilónu školy) pani riaditeľka.Stretnutie bude pokračovať v kmeňových triedach spolu s triednymi učiteľmi jednotlivých tried.

      Rodičia II. až IV. ročníkov sa stretnú o 17:30 vo svojich kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.

  • Vyučovanie na GIH od 18.9.2017 bude prebiehať až do odvolania výlučne v hlavnej budove školy.
  • Všetci žiaci až do odvolania ako vstup do hlavnej budovy používajú bočný učiteľský vchod.
  • Až do odvolania žiaci nepoužívajú šatne, neprezúvajú sa a všetky veci nosia so sebou.
  • Na presun medzi poschodiami učitelia aj žiaci používajú len pravé schodisko (pri učiteľskom vchode).
  • Ľavé schodisko medzi prvým poschodím a prízemím žiaci až do odvolania nepoužívajú.

   

                                                                                                                                            Mgr. Marta Jankovičová, riaditeľka

 • Oznamujeme všetkým žiakom  Gymnázia Ivana Horvátha a ich zákonným zástupcom,

  že v pondelok dňa 18.9.2017 budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na škole.

  Vyučovanie na škole začne v utorok 19.9.2017 podľa platného rozvrhu.

  Školská jedáleň na našej škole, kvôli celkovej rekonštrukcii  bude v prevádzke najskôr od 25.9.2017. 

  Obedy pre žiakov a učiteľov sme zabezpečili dovtedy na susednom Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej  ulici č. 2., pričom sa žiaci prihlásia vopred prostredníctvom TU.