• V školskom roku 2020/2021 otvárame:
     - 3 triedy štvorročného štúdia
     - 1 triedu päťročného bilingválneho štúdia
    • Obnova učebne informatiky
    • Touto cestou, by sme sa radi poďakovali všetkým rodičom, vďaka ktorým sme mohli obnoviť učebňu informatiky, bez ich finančnej podpory zo ZRPŠ by sme to nedokázali.
    • V prípade, že organizujete školenie, stretnutie alebo si chcete zašportovať, tak neváhajte a ozvite sa! Ponúkame prenájom priestorov s vybavením.
  • Nadpis

  • Zvonenia

   Utorok 29. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • Ruské slovo 2019/20
   • vianočný punč 2019
   • vianočný bazár
   • vianočný turnaj vo volejbale
   • Vianočná Viedeň 2019
   • Výmenná návšteva v budapeštianskom Gymnáziu Imricha Madácha, 2019
   • Akadémia 2019
   • This is 21
   • Výmenný pobyt v Mosbachu 2019