Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Informácie o škole Rozvrh Suplovanie

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

 • Vážení rodičia,

  príspevok ZRPŠ vo výške 50,- € môžete zaplatiť  na účet rodičovského združenia:

  Obchodné meno: Rodičovské združenie pri GIH Bratislava

  Ivana Horvátha 14

  821 03 Bratislava

  Číslo účtu : 34 1499  1151/0200

  IBAN: SK06 0200 0000 0034 1499 1151

  Variabilný symbol 2017, konštantný symbol 0308.

  Do správy pre prijímateľa treba uviesť: meno, priezvisko žiaka a triedu.

  Ďakujeme.

 • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na prvé rodičovské stretnutie dňa 2.10.2017 (pondelok)  v školskom roku 2017/2018.

      Rodičov žiakov I. ročníkov privíta o 17:00 v jedálni (budova pavilónu školy) pani riaditeľka.Stretnutie bude pokračovať v kmeňových triedach spolu s triednymi učiteľmi jednotlivých tried.

      Rodičia II. až IV. ročníkov sa stretnú o 17:30 vo svojich kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.

  • Vyučovanie na GIH od 18.9.2017 bude prebiehať až do odvolania výlučne v hlavnej budove školy.
  • Všetci žiaci až do odvolania ako vstup do hlavnej budovy používajú bočný učiteľský vchod.
  • Až do odvolania žiaci nepoužívajú šatne, neprezúvajú sa a všetky veci nosia so sebou.
  • Na presun medzi poschodiami učitelia aj žiaci používajú len pravé schodisko (pri učiteľskom vchode).
  • Ľavé schodisko medzi prvým poschodím a prízemím žiaci až do odvolania nepoužívajú.

 • Oznamujeme všetkým žiakom  Gymnázia Ivana Horvátha a ich zákonným zástupcom,

  že v pondelok dňa 18.9.2017 budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na škole.

  Vyučovanie na škole začne v utorok 19.9.2017 podľa platného rozvrhu.

  Školská jedáleň na našej škole, kvôli celkovej rekonštrukcii  bude v prevádzke najskôr od 25.9.2017.

 • Vyučovanie od 11.9.2017 do 14.9.2017 bude prebiehať podľa rozvrhu (uverejneného na https://horvatha.edupage.org) na Stavebnej fakulte STU (Radlinského 2766/11, 810 05 Staré mesto – električky č. 5, 1, 8 – zastávka STU)

  13.9.2017 (streda) – majú žiaci druhého ročníka študijné voľno z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na škole

 • Vyučovanie od 5.9.2017 do 7.9.2017 bude prebiehať podľa rozvrhu (uverejneného na https://horvatha.edupage.org) na Stavebnej fakulte STU (Radlinského 2766/11, 810 05 Staré mesto – električky č. 5, 1, 8 – zastávka STU)

  8.9.2017 – majú žiaci riaditeľské voľno z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na škole

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4.9.2017 o 9:30 v aule Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity (Radlinského 2766/11, 810 05 Staré mesto – električky č. 5, 1, 8 – zastávka STU).

  Žiaci sa stretávajú pred hlavným vchodom Stavebnej fakulty o 9:00 so svojimi triednymi učiteľmi.

   

   

 • Upozorňujeme, že dňa 9.8.2017 a 16.8.2017, v stredu, z technických príčin  nebudú  k dispozícii úradné hodiny na škole. Akékoľvek otázky môžete písať na školský mail: skola@horvatha.sk alebo eva.stankova@horvatha.sk.

  Mgr. Marta Jankovičová, riaditeľka školy

 • Opravný termín EČ maturitnej skúšky z matematiky sa koná

  dátum: 7. september 2017 (štvrtok)

  miesto: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava

   

 • Úradné hodiny v čase školských prázdnin od 12.júla do 23.augusta 2017 budú

  v stredu od 8.00 do 11.00 h.

  Z technických príčin dňa 9.8.2017 nebudeme k dispozícii.