• Naša škola nedávno oslávila 50 rokov svojej existence. K 50. výročiu škola dostala "dar" v podobe kompletnej elektro rekonštrukcie a maľovania.
    • Termín pre podanie prihlášky na 4-ročné štúdium je 20.4.2018. Termíny prijímacích skúšok sú 14. mája 2018 a 17. mája 2018.
    • Otvárame 4 triedy!
    • V školskom roku 2018/2019 otvárame:
     - 3 triedy štvorročného štúdia
     - 1 triedu päťročného bilingválneho štúdia
  • Zvonenia

   Sobota 26. 5. 2018
  • Fotogaléria

   • Športový deň
   • Návšteva z Mosbachu
   • Deň narcisov
   • Návšteva z Moskvy
   • Rozlúčka_Moskva
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Externá časť MS 2018
   • Ocenenie študentov_BSK
   • DSD I