• Obnova učebne informatiky
    • Touto cestou, by sme sa radi poďakovali všetkým rodičom, vďaka ktorým sme mohli obnoviť učebňu informatiky, bez ich finančnej podpory zo ZRPŠ by sme to nedokázali.
    • V prípade, že organizujete školenie, stretnutie alebo si chcete zašportovať, tak neváhajte a ozvite sa! Ponúkame prenájom priestorov s vybavením.
     • Číslo účtu ZRPŠ v školskom roku 2018/2019

      Vážení rodičia,

      príspevok ZRPŠ vo výške 50,- € môžete zaplatiť na účet rodičovského združenia:

      Obchodné meno: Rodičovské združenie pri GIH Bratislava

      Ivana Horvátha 14

      821 03 Bratislava

      Číslo účtu : 34 1499 1151/0200

      IBAN: SK06 0200 0000 0034 1499 1151

      Variabilný symbol 2018, konštantný symbol 0308.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na prvé rodičovské stretnutie dňa 17.9.2018 (pondelok) v školskom roku 2018/2019.

      Rodičov žiakov I. ročníkov privíta o 17:00 v jedálni (budova pavilónu školy) pani riaditeľka.Stretnutie bude pokračovať v kmeňových triedach spolu s triednymi učiteľmi jednotlivých tried.

     • Oznam - začiatok školského roka

      Otvorenie školského roka 2018/2019 je dňa 3.9.2018 o 8.00 h. Vyučovanie v tento deň bude do 10.30 h. s možnosťou obeda.

      Na bráne školy budú vyvesené zoznamy žiakov prvého ročníka s uvedením kmeňovej triedy a triedneho učiteľa.

      Žiaci prvého ročníka si donesú fotografie na ISIC kartu, učebnice dostanú 4.9.2018.

     • Oznam o opravnom termíne maturitnej skúšky

      OT ÚFIČ MS z anglického jazyka

      Deň konania: 4.9.2018 (utorok)

      Začiatok skúšania: 10:40

      Miestnosť: učebňa A3 v mimoškolskom pavilóne

      NT ÚFIČ MS z biológie

      Deň konania: 4.9.2018 (utorok)

      Začiatok skúšania: 10:40

      Miestnosť: učebňa 311 v hlavnej budove

      OT EČ MS z matematiky

      Deň konania: 6.9.2018 (štvrtok)

  • Zvonenia

   Nedeľa 23. 9. 2018
  • Fotogaléria

   • Riaditeľské pochvaly
   • Najšportovejšia trieda
   • Úsmev ako dar
   • Akadémia_máj 2018
   • Kruh obehového hospodárstva
   • Odovzdávanie jazykových diplomov DSD II
   • Športový deň
   • Návšteva z Mosbachu
   • Deň narcisov