• 2023/2024

   • Rada školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha  

     

    Titul, meno, priezvisko

    Za koho

    Mgr. Ján BUOCIK

    Bratislavský samosprávny kraj

    Mgr. Martin VICIAN

    Bratislavský samosprávny kraj

    Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ

    Bratislavský samosprávny kraj

    Ing. Monika ĎURAJKOVÁ

    Bratislavský samosprávny kraj

    Ing. Mária BÍZIKOVÁ

    za rodičov

    Ing. Petra KICKOVÁ

    za rodičov

    Ing. Blanka MAČUHOVÁ

    za rodičov

    Renáta HUČKOVÁ

    za nepedagogických zamestnancov

    Dušana   PÓCSOVÁ

    za žiakov školy

    Mgr. Andrea REGECOVÁ

    za pedagogických zamestnancov

    Mgr. Jana NOVOTNÁ

    za pedagogických zamestnancov