• 2018/2019

   • Rada školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha  25. október 2018

     

    Titul, meno, priezvisko

    Za koho

    Mgr. Igor ADAMEC

     

    Bratislavský samosprávny kraj

    Mgr.etMgr. Marek MACHATA

     

    Bratislavský samosprávny kraj

    Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ

     

    Bratislavský samosprávny kraj

    Mgr. Igor  URBANČÍK 

     

    Bratislavský samosprávny kraj

    Ing. Iveta DUCHOŇOVÁ

    za rodičov

    Ing. Peter  SLANINKA

    za rodičov

    Ing. Ľubomíra ZEČEVIČOVÁ

    za rodičov

    Renáta HUČKOVÁ

    za nepedagogických zamestnancov

    Dušana   PÓCSOVÁ

    za žiakov školy

    Mgr. Katarína NÉMETHOVÁ

    za pedagogických zamestnancov

    Mgr. Jana NOVOTNÁ

    za pedagogických zamestnancov