• V školskom roku 2024/2025 otvárame:
    - 3 triedy štvorročného štúdia
    - 1 triedu päťročného bilingválneho slovensko-ruského štúdia
   • Obnova školskej knižnice
   • Touto cestou, by sme sa radi poďakovali všetkým rodičom, vďaka ktorým sme mohli obnoviť školskú knižnicu, bez ich finančnej podpory zo ZRPŠ by sme to nedokázali.
  • Nadpis

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 20301217
  • Nový študijný odbor od 2024/2025

  • Zvonenia

   Pondelok 4. 3. 2024
  • O škole

  • Školský časopis

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje