• História školy

    • Gymnázium Ivana Horvátha,

     Ulica Ivana Horvátha 14, 821 03  Bratislava

      

                 Naša škola vznikla pred 42 rokmi. Prvou riaditeľkou našej školy bola V. Vasiľová. Pri jej zrode nechýbali ani takí významní umelci ako sochár Tibor Bártfay a herec Ladislav Chudík. Títo významní umelci sa dodnes cítia byť patrónmi našej školy a nechýbajú pri žiadnej významnej udalosti v živote školy. Taká udalosť bola pri príležitosti 35. výročia vzniku školy, keď nám minister školstva prepožičal čestný názov Gymnázium Ivana Horvátha. Je to pomenovanie po známom slovenskom spisovateľovi a politikovi.

                 Začínali sme ako typická okrajová škola. Aj záujem o naše gymnázium v porovnaní s centrálnymi školami bol menší. Dnes možno povedať, že patríme medzi gymnáziá s najlepšou reputáciou. Záujem o štúdium na našej škole, najmä v triedach s rozšírenou výukou jazykov je veľký. Je totiž známe, že naši absolventi sa nielen dostávajú na štúdiá všetkých vysokých škôl, ale že sa na nich aj výborne uplatňujú.

                 Zakiaľ v minulosti naša škola vynikala v stredoškolskej odbornej činnosti a športe, dnes popri športe sú to umelecké súťaže a súťaže v debatovaní. Výborné výsledky dosahujeme pri objektívnom meraní vedomostí maturantov na Slovensku. Prvé takéto merania - tzv. "monitory" dopadli z nášho pohľadu vynikajúco. Aj súčasná externá časť maturitnej skúšky a písomná časť jazykovej skúšky Stufe II potvrdzujú kvalitu výuky na našej škole.

                 Prirodzene je to predovšetkým zásluha výborného pedagogického zboru. Aj pri dnešnej zložitej situácii panujúcej v školstve, sa nám darí udržiavať pohromade kolektív učiteľov, na ktorom sa dá stavať. Keďže v našom strede vyrastajú aj viacerí mladí kolegovia, veríme aj v sľubnú perspektívu. Dúfame, že pre našich súčasných aj budúcich absolventov bude naša škola aj zdrojom pekných spomienok na roky strávené v jej priestoroch.

                 V spojení dobrého pedagogického kolektívu so záujmom o našu školu, sú určite ukryté mnohé pekné výsledky, mnoho úspešných, tvorivých a pre život pripravených absolventov.