• Výsledky prijímacích pohovorov po 20.4.2018

    • Zápis pre ďalších prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch

     26. – 27. apríla 2018

     od 10.00 h do 16.00 h v zborovni gymnázia. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydá základná škola, ktorú žiak navštevuje.

      

      

     Výsledné poradie žiakov po prijímacom konaní dňa 20.4.2018

     na päťročné bilingválne štúdium
     pre školský rok 2018/2019

     Kód

     MAT

     SJL

     Spolu

     Splnil(a) kritéria/

     Nesplnil(a) kritéria

     Prijatý(á) /

     Neprijatý(á)

     MO50A

     22

     18,5

     44

     84,5

     Splnil(a) kritéria

     Prijatý(á)

     RU83O

     16

     23

     44

     83

     Splnil(a) kritéria

     Prijatý(á)

     DE65U

     19

     19,5

     44

     82,5

     Splnil(a) kritéria

     Prijatý(á)

     MY38E

     18

     14,5

     50

     82,5

     Splnil(a) kritéria

     Prijatý(á)

     KO54Y

     22

     13

     44

     79

     Splnil(a) kritéria

     Prijatý(á)

     GU88U

     19

     16

     40

     75

     Splnil(a) kritéria

     Prijatý(á)

     CY17E

     17

     12,5

     40

     69,5

     Splnil(a) kritéria

     Prijatý(á)

     RE36E

     22

     13

     32

     67

     Splnil(a) kritéria

     Prijatý(á)