• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
     •       Participatívne rozpočty na školách 2023

     • Participatívne rozpočty na stredných školách 2023“ (parti rozpočet) je projekt, na ktorom spolupracuje BSK, NIVAM a naše gymnázium.

      Cieľom tohto projektu je podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí na stredných školách a realizovať žiacke nápady, ktoré majú zlepšiť celkovú klímu (materiálnu a sociálnu) na našej škole. Parti rozpočet pomáha budovať korektné vzťahy medzi vedením, učiteľmi a žiakmi školy a posilňuje vzájomnú dôveru.

      BSK poskytne na realizáciu žiackych projektov 500 eur. Z tejto sumy budú zafinancované víťazné projekty/víťazný projekt, ktoré/ktorý následne na škole zrealizujeme (máj 2023 – október 2023).

      Pri ich realizácii uvítame aj akúkoľvek pomoc zo strany rodičov.

      Aký projekt môžu žiaci navrhnúť?

      Projekty musia byť zamerané napr. na ekológiu, skrášlenie spoločných priestorov, oddychové zóny, spoločenské vyžitie, zlepšenie vyučovacieho procesu a musia prispievať k zlepšeniu klímy na škole.

      Z finančných prostriedkov Parti rozpočtu nebude možné financovať projekty, ktoré si vyžadujú pravidelné a dlhodobé investície, investície zamerané len na malý okruh žiakov - triedu (napr. náklady na obed počas školského výletu, náklady na dopravu a pod.),  projekty, ktoré nie sú v súlade so školským poriadkom.

    • zatiaľ žiadne údaje
   • Počet návštev: 899
   • Počet návštev: 899