• Program DOD

    •  

     Deň otvorených dverí

     bude v utorok 7. decembra 2021 a budeme ho realizovať už len v jednej forme:

     DIŠTANČNE v online forme cez Microsoft Teams   9:50 – 14:20

      

     PROGRAM:

     • možnosť zúčastniť sa  vyučovania (online len časť hodín cez linky v tabuľke dole) v čase 9:50 - 14:20 ukončené 
     • diskusia s našimi žiakmi v študentskom štúdiu 11:00 - 13:00   ukončené

     • možnosť vyskúšať si simulované prijímacie testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (online forma je na lište vľavo)rozraďovacie testy z ANJ a NEJ (prezenčne, nerealiz.)
     • môžete si pozrieť ukážky z online vyučovania z min. roka (lišta vľavo), kde môžete vidieť napr. hodiny RUJ v bilingválnej triede, hodiny ANJ a hodinu DEJ odučeného metódou CLIL v triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
     • ponúkneme informácie o prijímaní na naše gymnázium a zameraní  štúdia formou online prezentácie vedenia školy (a diskusie) v čase 15:00-15:30 

      

      

     Program DOD budeme priebežne dopĺňať a spresňovať.

     Deviataci aj ôsmaci, ste u nás i so svojimi rodičmi srdečne vítaní 

      

   • Prečo si zvoliť nás?

     • Priateľská atmosféra
     • Sme pomerne malá škola, takže sa všetci navzájom poznáme. Vytvárame tak rodinné a priateľské prostredie. Komunikácia medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi prebieha v priateľskej atmosfére.

      Snažíme sa, aby našich žiakov učili učitelia, ktorí prejavujú vysokú odbornosť, toleranciu, priateľskosť, individuálny prístup k tým, čo to potrebujú.

      Budujeme kolektív pedagógov, ktorý rozumie potrebám žiakov a ktorému žiaci dôverujú. 

     • Študijné programy
     • Ponúkame:

      4-ročné štúdium: 

      • 1 všeobecnú triedu,                                             
      • 1 triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka,         
      • 1 triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.​​​​​

      5-ročné štúdium v bilingválnej slovensko-ruskej triede:

      •  1 triedu v slovensko-ruskom jazyku
      • v prvom ročníku majú žiavci 18 hodín ruského jazyka, preto znalosť ruského jazyka nie je potrebná
     • Anglický jazyk
     • Úroveň jazyka B2 (v triedach s rozšíreným vyučovaním 4-5 hodín/týždeň)

      Na hodinách sa využíva: časť hodín vyučujeme metódou CLIL (v predmete dejepis), projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia, skupinová práca, počúvanie

      Vyučovanie je oživené aktivitami: anglické divadlo, olympiády, online súťaže, spolupráca na medzinárodných projektoch (napr. Educate Slovakia), jazykové poznávacie zájazdy do Británie.  

     • Nemecký jazyk
     • Úroveň jazyka B2 (v triedach s rozšíreným vyučovaním 4-5 hodín/týždeň)

      Možnosť získať DSD I. (Nemecký jazykový diplom 1. stupňa Deutsches Sprachdiplom) 

      Na hodinách sa využíva: projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia, skupinová práca, počúvanie...

      Vyučovanie je oživené aktivitami: výmenné jazykové pobyty s partnerskou školou v Mosbachu, olympiáda v nemeckom jazyku, online súťaže, spolupráca s Goetheho inštitútom, jazykové poznávacie zájazdy do Rakúska a Nemecka.  

     • Bilingválna sekcia slovensko-ruská
     • Úroveň ruského jazyka C1 (úroveň anglického jazyka B2)

      V prvom ročníku sa vyučuje ruský jazyk intenzívne (18 hod/týždeň)

      Na hodinách sa využíva: projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia s ruskými lektorkami, skupinová práca, počúvanie, online vyučovanie cez skype.

      Aktivity: spolupráca so školou v Moskve, pravidelné výmenné jazykové pobyty v Moskve, poznávacie zájazdy do Ruska (Moskva, Petrohrad), letný jazykový tábor vo Voroneži, spolupráca s VŠ v meste Lipetsk, olympiády, súťaže (Ruské slovo), spolupráca s Ruským centrom vedy a kultúry, Veľvyslanectvom RF, Európskym fondom slovanskej písomnosti a kultúry, Asociáciou rusistov Slovenska.

     • Šport na škole
     • Šport ma škole má dlhú tradíciu.

      K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, športový areál.

      Pravidelné športové aktivity: športový deň (organizovaný už viac ako 35 rokov), lyžiarsky výcvik, branné cvičenia, splav, školské súťaže (volejbal, florbal, orientačný beh, súťaž o putovný pohár riaditeľky školy, najšportovejšia trieda školy), bohatá športová krúžková činnosť, organizovanie okresných kôl vo florbale.