• Informácie o štúdiu v školskom roku 2018/2019

    •  

     V školskom roku 2018/2019 otvoríme so súhlasom zriaďovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja:

     3 triedy štvorročného štúdia  (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl)

     1 triedu päťročného bilingválneho štúdia (pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka základných škôl)

     Čo sa dá študovať na našej škole?

     • v štvorročnom štúdiu popri všeobecnom zameraní ponúkame :

             rozšírené štúdium anglického a nemeckého jazyka

     • v päťročnom štúdiu ponúkame :

             štúdiom vybraných predmetov v ruskom jazyku 

     Aké sú predpoklady stať sa naším študentom?

     • veľmi dobrý prospech
     • veľmi dobrý výsledok celoštátneho Testovania 9-2018
     • vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku, ak je záujem o triedu s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka