• Projekt RateMe

    • RateMe je projekt vyvíjaný študentmi bakalárskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Projekt funguje ako samostatný informačný systém, v ktorom žiaci stredných škôl môžu hodnotiť svoju strednú školu, predmety a vyjadriť svoje názory.

     Žiaci majú možnosť vyjadriť svoj názor anonymne. Systém si pamätá iba to, že študent odpovedal, nevie priradiť odpoveď ku študentovi. Študenti si môžu vybrať predmet z ponuky v hlavnom okne, pričom nemusia nutne odpovedať na všetky otázky, môžu odpovedať iba na tie, ktoré považujú za dôležité.

     Systém po uzavretí skontroluje otázky s voľnou odpoveďou a automaticky oddelí odpovede, ktoré obsahujú hanlivé slová alebo vulgarizmy. Z tohto dôvodu žiadame študentov, aby svoje názory písali konštruktívne, bez emócií a expresívnych slov. V opačnom prípade ich odpoveď nebude relevantná.

     Adresa pre prihlásenie sa do systému je: http://rateme.horvatha.sk/