• Kontaktné údaje úradu 

     

    Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

    Adresa: 
    Hraničná 12

    820 07, Bratislava 27

    Slovenská republika

    IČO: 36 064 220


    Podateľna:

    pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

    piatok: 8:00 - 14:00

     

    Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

    Utorok od 8:00 do 12:00 +421 2 32 31 32 20
     

    Sekretariát predsedníčky úradu +421 2 32 31 32 11

    Sekretariát úradu +421 2 32 31 32 14

    Fax: +421 2 32 31 32 34

    E-mail:

    1. otázky verejnosti: statny.dozor@pdp.gov.sk
    2.  žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
     na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár
    3. webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
    4. emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo
     v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: 
     ochrana@pdp.gov.sk