• Výchovný poradca

    • V prípade záujmu o psychologické alebo kariérne poradenstvo je žiakom k dispozícií výchovný poradca a školský psychológ.

     Hlavnou náplňou činnosti výchovnej poradkyne je riešenie aktuálnych problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, koordinátorom drogovej prevencie a psychológom. Vypracovávanie individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP) pre integrovaných žiakov, zbieranie informácií o vysokých školách a nadstavbovom štúdiu, informovanie maturantov o možnostiach štúdia na vysokých školách, o možnosti nadstavbového a pomaturitného štúdia, účasť na seminároch pre výchovných poradcov.

      Úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

     http://www.facebook.com/Výchovný-poradca-pri-Gymnáziu-Ivana-Horvátha-429226667201581/

   • Výchovná poradkyňa:

    Mgr. Katarína Némethová

    kabinet dejepisu (druhé poschodie)

    stránkové dni:  streda 10:55 - 12:30 (prípadne po dohode e-mailom)

     

   • Školský psychológ:

    Mgr. Michaela Trúchla

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cpppap ba IIhttp://truchla@cpppapba2.sk

    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

    Adresa: Drieňová 36, 821 02 Bratislava 2

    Tel.: + 421/2/43 63 25 88 

    http://cpppapba2.sk