• Číslo účtu ZRPŠ v školskom roku 2018/2019

     Vážení rodičia,

     príspevok ZRPŠ vo výške 50,- € môžete zaplatiť  na účet rodičovského združenia:

     Obchodné meno: Rodičovské združenie pri GIH Bratislava

                                    Ivana Horvátha 14

                                    821 03 Bratislava

     Číslo účtu : 34 1499  1151/0200

     IBAN: SK06 0200 0000 0034 1499 1151

     Variabilný symbol 2018, konštantný symbol 0308.

     Do správy pre prijímateľa treba uviesť: meno, priezvisko žiaka a triedu.

     Ďakujeme.

    • Rada rodičov

    • Trieda Meno a priezvisko

     1.AR

     Šamaj Jaroslav

     1.B

     Krippelová Miroslava

     1.C

     Janušková Iveta

     1.D

     Kordová Beáta, Ing.

     2.AR

     Rischerová Eva, Mgr.

     2.B

     Komiňáková Viera, Mgr.

     2.C

     Reimann Ladislav 

     3.AR

     Kicková Petra, Mgr.

     3.B

     Užáková  Nicoletta, JUDr.

     3.C

     Beňka Miroslav, Ing.

     4.A

     Miklušová Eva, Ing.

     4.B

     Zečevičová Ľubomíra, Ing.

     4.C

     Strnátková Mária, Ing.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    • Plán pre rodičovské združenia

    •  

     17. september 2018   – rodičovská rada 16.00 h
       – triedne aktívy 1. ročník 17.00 – 18.30 h
       – triedne aktívy 2-4. ročník 17.30 – 18.30 h
     12. november 2018 – rodičovská rada 16.30 h
       – triedne aktívy 17.30 – 18.30 h
     14. január 2019 – konzultácie 17.30 – 19.00 h
     15. apríl 2019 – rodičovská rada 16.30 h
       – triedne aktívy 17.30 – 18.30 h
     3. jún 2019 – konzultácie  17.30 – 19.00 h