• Informácie

    •      Vážení rodičia, milí žiaci,

     dovoľujeme si Vám oznámiť, že v novom školskom roku 2018/2019 

     bude náš kolektív zabezpečovať stravovanie v školskej jedálni pri Gymnáziu Ivana Horvátha.

     Ponúkame Vám denný výber obedov z 2 druhov jedál + 1 druh polievky a 1 druh nápoja.

      

           Objednávanie stravovania: Každý žiak má možnosť objednávania stravovania denne v kancelárii vedúcej školskej jedálne bezprostredne pri jedálni. Po zakúpení stravných lístkov na celý mesiac si automaticky zabezpečí obed v ponuke jedál pod č.1. mäsité jedlá. V prípade záujmu o obed pod č. 2 bezmäsité jedlá, je povinný najneskôr jeden deň vopred požadovaný obed označiť a lístok odovzdať v kancelárii školskej jedálne.

      

           Finančné zabezpečenie stravovania: Cena stravného lístka za jeden obed pre žiaka je 1,90 EUR. Predplatenie mesačného stravného je potrebné uhradiť najneskôr 1 deň pred začatím stravovania.

      

           Úhrady stravovania: Prevodným príkazom na účet školskej jedálne SK20 1100 0000 0026 2173 5738 – Tatrabanka a.s. Bratislava, variabilný symbol uveďte príslušný mesiac a rok (092018), do poznámky pre správnu identifikáciu uveďte celé meno žiaka a triedu. Potvrdenie o úhrade je potrebné predložiť pri kúpe stravných lístkov.

      

           Odhlasovanie stravovania: Obedy je možné odhlásiť deň vopred v kancelárii školskej jedálne do 14.00 h, mailom na adrese jedalen.ms1@gmail.com a v súrnych prípadoch ráno v čase od 7.40 do 8.00 h na číslo telefónu 02/48 204 118.

      

           Tešíme sa na Vás,

      

                                   kolektív školskej jedálne pri Gymnáziu Ivana Horvátha

                                                                               Ivana Horvátha 14

                                                                               821 03 Bratislava

                                                                               Tel.: 02/48 204 118