•                           Ceny za prenájom priestorov

                        platné od 1. 5. 2018

     

     

    Druh miestnosti

    Vybavenie miestnosti

    Cena €/hod

    Učebňa IKT*

    16 pracovísk
    pre frekventantov,
    1 pracovisko pre lektora,
    16 počítačov,
    1 dataprojektor,
    (možnosť interaktívnej tabule)

    16

    Učebňa – hl. budova

    stoly a stoličky pre 28 frekventantov, tabuľa

    13

    Učebňa - pavilón

    stoly a stoličky pre 20 frekventantov, tabuľa

    12

    Telocvičňa

    Podlaha: špeciálna podlahová krytina

    30

    Ihrisko

    sociálne priestory, šatňa

    20

    Jedáleň

    Stolovanie pre 100 osôb

    20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *Učebne IKT sú vybavené rôzne, vhodné pre školenia v MS Office, programovanie a grafických editoroch. V prípade potreby je možné sa dohodnúť na doinštalovaní ďalších aplikácií.