• Program DOD

    •  

     Deň otvorených dverí

     bude v utorok 4. decembra 2018 od 11.00 h

     • ponúkame informácie o prijímaní na naše gymnázium, možnostiach a zameraní štúdia (v riaditeľni na prízemí nášho gymnázia)
     • poskytneme informácie o možnostiach štúdia
      • v štvorročnom študijnom odbore - 7902 J 00
      • v  päťročnom študijnom odbore - 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko-ruské
     • poskytneme úlohy domáceho kola korešpondenčného seminára z nemeckého jazyka pre uchádzačov o štúdium s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, ktoré končí jazykovým certifikátom, vydávaným centrálnym úradom pre Nemecký jazykový diplom v Spolkovej republike Nemecko (táto skúška oprávňuje k štúdiu na vysokej škole v nemecky hovoriacich krajinách)
     • umožníme Vám zúčastniť sa simulovaných rozraďovacích testov z cudzích jazykov do tried s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka
      • z nemeckého jazyka od  11.00 h v miestnosti č. 22 na 1. poschodí hl. budovy 
      • z anglického jazyka  od 11.00 h v miestnosti 27 na 2. poschodí hl. budovy 
     • umožníme Vám zúčastniť sa simulovaných prijímacích testov zo slovenského jazyka a literatúry v miestnosti č. 22 od 11.00 h a z matematiky v miestnosti č. 28 od 11.00 h

     Naši budúci žiaci sa môžu stretnúť so súčasnými študentmi v „Študentskom štúdiu“ v hlavnej budove v knižnici na prízemí.

     Súčasťou podujatia sú aj otvorené hodiny a prezentácia práce našich učiteľov a študentov –  vyučovanie materinského jazyka, cudzích jazykov, prírodovedných predmetov i geografie.

     Sledujte našu web stránku  www.horvatha.edupage.org
     všetky informácie pravidelne zverejňujeme !

     Deviataci aj ôsmaci, ste u nás i so svojimi rodičmi srdečne vítaní!

      

   • Prečo si zvoliť nás?

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
     • Priateľskí učitelia
     • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Zameranie na športy
     • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
     • Veľká knižnica
     • Studenti majú voľný prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh