•  

     

    Základné informácie – identifikačné údaje: 

     

    Prevádzkovateľ: Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava

    zastúpený: Mgr. Marta Jankovičová, riaditeľka

    IČO: 17337062

    (ďalej len „prevádzkovateľ“)

    je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Sprostredkovatelia školy pri spracúvaní osobných údajov sú subjekty: asc Applied Software Consultants, s.r.o, Námestie Slobody 11,
    811 06 Bratislava, TransData, s.r.o, Vema s. r. o., Plynárenská 7/C
    , 821 09 Bratislava.

    V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.