• Participatívny rozpočet 2020

     • Participatívny rozpočet BSK je projekt na ktorom spolupracuje BSK a naše gymnázium. Skrátený názov je Parti rozpočet 2020.  

      Cieľom tohto projektu je podporiť a realizovať žiacke nápady, ktoré majú zlepšiť celkovú klímu (materiálnu a sociálnu) na našej škole.

      BSK poskytne na realizáciu žiackych projektov 500 eur. Z tejto sumy budú zafinancované víťazné projekty/víťazný projekt, ktoré/ktorý následne na škole zrealizujeme (máj-jún).

      Pri ich realizácii uvítame aj akúkoľvek pomoc zo strany rodičov.