Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Informácie o škole Rozvrh Suplovanie Harmonogram akcií

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

 • Projektové stretnutie na GIH v Bratislave

  V dňoch 9. až 13. novembra 2014 sa na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave

  konalo 4. projektové stretnutie COMENIUS (podprogram Školské partnerstvá).

  20 učiteľov a 25 žiakov z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Bulharska

  spolu s hostiacimi žiakmi našej školy realizovali plán projektového stretnutia. 

 • Triedne schôdzky ZRPŠ

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia

 • 5. 11. 2014

  Aktualizovali sme modul Akcie 2014/2015

 • Organizujeme exkurziu do Nemecka

  Predmetová komisia nemeckého jazyka Vás pozýva na exkurziu do Nemecka. 
  
  Navštívime najznámejšie pamätihodnosti, zábavné parky a nákupné centrá v Berlíne, 
  Postupime a Drážďanoch. Čaká Vás zaujímavý a z ... 
 • Code week

  Pripájame sa k Európskemu týždňu programovania

  • vyhlasujeme programátorskú súťaž pre jednotlivcov alebo tímy (2-3členné). Úlohou je vytvorenie jednoduchých aplikácii, ktorých popis nájdete na stránke  Informatika. Programovať môžete doma alebo v škole. Konzultovať môžete s p. Stankovou osobne alebo prostredníctvom mailu. Všetky nápady a vyriešené úlohy sa budú hodnotiť vo štvrtok 16.10.2014 v učebni č. 33 od 8.00 – do 9.40
  • vybrané dievčatá z 2., 3. a 4. ročníka sa zúčastnia akcie Vytvor si vlastnú sieť, ktorá sa uskutoční v piatok 17.10.2014 v Poluse.

 • GIH na východnom Slovensku

  DEJEPISNO-ZEMEPISNÁ EXKURZIA VÝCHODNÉ SLOVENSKO  2. – 5. OKTÓBER 2014

 • Športový deň Na Horvátke

  Celoročná športová súťaž o Pohár riaditeľa školy na GIH začala v stredu 24. septembra 2014 predpoludním. Tentoraz sa tu okrem klasických ľahkoatletických súťaží na ihrisku v areáli školy objavili aj nové disciplíny (štafety  s „nákupom, skok vo vreci, čašnícky beh. utekaj s fyzikou)

  Nechýbal ani futsal tretiakov a štvrtákov v telocvični. 

 • Prvé rodičovské združenie

  Dňa 22. septembra 2014 t.j. v pondelok sa uskutoční prvé rodičovské združenie v školskom roku 2014/2015

  na Gymnáziu Ivana Horvátha.

  Rodičovská rada sa zíde o 16.00 h v knižnici školy za účasti zástupcov rodičov všetkých štyroch ročníkov.

 • Otvorenie školského roka 2014/2015

  Školský rok  2014/2015 sa začína 2. septembra 2014. Nástup všetkých žiakov je o  8.00 h.

  Zoznamy žiakov 1. ročníka podľa tried budú na bráne školy. 

  Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v stredu 3. septembra 2014.

 • Termíny opravnej ústnej maturitnej skúšky

  Organizácia a rozpis jesenných maturitných skúšok

  2.9.2014

  Komisia ANJ: Mgr. Marta Benčíková, PhDr. Milada Nemčická, PhDr. Dana Lipková